Skip to main content

Pracownia Metabolomiki


Profil jednostki

Laboratorium prowadzi prace skierowane na badanie spektrum metabolitów obecnych w organizmach i tkankach roślin lub zwierząt – metabolomu. Jako nowe narzędzie badania wpływu spożywanej diety na stan zdrowotny człowieka i społeczeństwa metabolomika umożliwia jednoczesne analizowanie całej gamy związków obecnych w surowcu i produkcie spożywczym, a po spożyciu również ich metabolitów w płynach biologicznych organizmu.
Żywność pochodzenia roślinnego zawiera tysiące fitozwiązków – wtórnych metabolitów roślin. Ich zawartość w roślinie i w spożywanych produktach determinowana jest przez wiele czynników do których należą czynniki genetyczne, stres abiotyczny, procesy technologiczne i przechowywanie. Metabolomika jest narzędziem niezbędnym w prowadzeniu kierowanej hodowli roślin, optymalizacji procesów biotechnologicznych i przechowalnictwa żywności pod kątem późniejszego oddziaływania na organizm konsumenta.

Większość fitozwiązków po spożyciu jest wchłaniana, metabolizowana, dystrybuowana i wydalana. W wyniku złożonych procesów biotransformacji powstaje w organizmie szereg metabolitów, z których wiele pozostaje niezidentyfikowanych. Ostatecznie setki metabolitów o nieokreślonej aktywności biologicznej występuje w płynach biologicznych organizmu i wpływa na jego homeostazę. Metabolomika umożliwia śledzenie szlaków metabolicznych tych związków, co w konsekwencji pozwala na wnioskowanie dotyczące żywieniowych przyczyn ewentualnych zaburzeń.