Skip to main content

Wykaz aparatury


  1. System gradientowy mikro-UHPLC z autosamplerem (LC200, Eksigent) sprzężony z spektrometrem masowym TripleTOF 5600+ (AB SCIEX, USA);
  2. System gradientowy mikro-UHPLC z autosamplerem (LC200, Eksigent) sprzężony z spektrometrem masowym QTRAP 5500 (AB SCIEX, USA);
  3. Systemy gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-20) sprzężony z detektorem DAD SPD-M20A (Shimadzu, Japonia);
  4. System gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-10, Shimadzu, Japonia) sprzężony z detektorem DAD (SPD-M10AVP, Shimadzu, Japonia) i spektrometrem masowym (LCMS-QP8000a, Shimadzu, Japonia);
  5. System gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-10, Shimadzu, Japonia) sprzężony z detektorem UV-Vis (SPD-10A, Shimadzu, Japonia) i detektorem fluorescencyjnym (RF-10AXL, Shimadzu, Japonia);
  6. System gradientowy HPLC z autosamplerem (LPG-3400M WPS-3000TSL, Dionex, USA) sprzężony z wielokanałowym detektorem elektrochemicznym kulometrycznym (5600A, ESA, USA) i detektorem fluorescencyjnym (FLD-3400RS, Dionex, USA);
  7. System izokratyczny HPLC (LC-10, Shimadzu, Japonia) sprzężony z dwoma detektorami amperometrycznymi (ICA-3000, TOA, Japonia i ED40, Dionex, USA);
  8. Chromatograf gazowy (7890A, Agilent, USA) wyposażony w detektory MS i FID;
  9. Oprogramowanie do obliczeń farmakokinetycznych Biokinetica.