Skip to main content

Oferowane metody i analizy


  • badanie poziomu metabolitów fitozwiązków w płynach biologicznych i tkankach organizmów;
  • analiza biomarkerów metabolizmu spożycia żywności pochodzenia roślinnego;
  • badanie biodostępności składników żywności i wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych;
  • analiza metabolomu roślin;
  • ilościowa i jakościowa analiza fitozwiązków.