Skip to main content

Kontakt PM


Bączek Natalia
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Szawara–Nowak Dorota
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Topolska Joanna
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Wiczkowski Wiesław
dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 04
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności