Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86
fax +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel.+48 89 535 74 22
fax +48 89 535 74 21

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Jalali Beenu Moza
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 28
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Janiak Michał
dr inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 15
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jana Barbara
prof. dr hab. n.wet.
Profesor zwyczajny
+48 89 539 31 37
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jankowska Katarzyna
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 27
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jankowski Jan
-
Kierowca-zaopatrzeniowiec
+48 89 539 31 62
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Jarmicka Beata
-
St. Technik
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Jarosławska Julia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 21
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Jarząbek Katarzyna
dr hab.
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Jaworska Katarzyna
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Jeliński Tomasz
dr inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 14
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jeż Maja
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 15
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jończyk Agnieszka
mgr inż.
Doktorant eksternista
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jóźwiak Robert
mgr
Referent ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Judycka Sylwia
mgr
Specjalista, Kierownik
+48 89 539 31 59
Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu
Jurgoński Adam
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 01
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Juśkiewicz Jerzy
prof. dr hab.
Profesor zwyczajny
+48 89 523 46 73
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności