Warsztaty w Polsce – Worshops in Poland

Warsztaty dla małych i średnich przetwórców mleka [Workshop for small and medium manufacturers of dairy industry]


WIDEO

  • Dobre praktyki – farmerska produkcja sera na przykładzie gospodarstwa Państwa Palińskich w Komorowie Żuławskim [Farm report – Good practice of farm cheese production on the Paliński Farm in Komorowo Zulawskie];
  • Jak zrobić w warunkach domowych: masło, sery, twarogi – pokaz interaktywny – [How to make homemade: butter, cheese, cottage cheese – interactive demonstration];

Warsztaty dla hodowców bydła i producentów mleka [Workshop for dairy cattle breeders and milk producers in Poland]

WIDEO

      • Dobre praktyki – Farmerska produkcja mleka na przykładzie Gospodarstwa Pana Marcina Strumiłowskiego z Łupek [Farm report-Good practice in breeding of dairy cattle-modern technology on Strumilowski Farm in Lupki];
Relacje prasowe [Press reports]

EIT Food „SUDAPS – Support for Dairy Production Sector in RIS Region”

Formazione in Italia – Workshops in Italy

  • Nuove prospettive per una filiera latte più sostenibile. Sessione Allevatori [New perspectives for a more sustainable milk supply chain. Breeders session];
  • Nuove prospettive per una filiera latte più sostenibile. Sessione produttori [New perspectives for a more sustainable milk supply chain. Producers session];