Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zaprasza pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na spotkanie dotyczące współczesnych wyzwań i problemów w sektorze produkcji drobiarskiej.

Wydarzenie jest częścią projektu „CHAMPP: Contemporary challenges and issues of the poultry production sector” realizowanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem w Belfaście, Uniwersytetem w Turynie, Uniwersytetem w Hohenheim oraz firmą Microbion. Projekt jest finansowanego ze środków EIT Food – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności, która jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której stawia sobie za cel stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Sygnalizowane problemy, m. in. wzrost kosztów produkcji, konkurencja na rynku, ograniczone zasoby rodzimych pasz wysokobiałkowych oraz rosnące obawy i oczekiwania konsumentów w wielu krajach UE co do warunków utrzymania drobiu i jakości uzyskiwanych produktów, skłoniły do podjęcia niniejszego projektu. Jednym z założeń organizowanych warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat aktualnych wyzwań identyfikowanych przez MŚP produkcji drobiarskiej na Węgrzech, Włoszech, Litwie i w Polsce.

Dnia 14 listopada br. w Grajewie (Balton, ul. Wojska Polskiego 69) zostaną przeprowadzone warsztaty „Współczesne wyzwania i problemy w produkcji drobiarskiej” połączone z wizytą studyjną w wytwórni pasz Agrocentrum. Tematyka warsztatów będzie m.in. dotyczyła uwarunkowań dalszego rozwoju drobiarstwa w Polsce i świecie, obaw i oczekiwań konsumentów oraz nowych rozwiązań i trendów w produkcji drobiarskiej.

Ilość miejsc jest ograniczona, wymagana jest rejestracja.

Program spotkania oraz link do rejestracji

Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji: Joanna Fotschki – j.fotschki@pan.olsztyn.pl


Materiały do pobrania dla przedsiębiorców [PL]

Download information materials for entrepreneurs [ENG]