EIT Food – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wspólnotę tworzy ponad 50 partnerów z 13 państw, wśród których znajdują się wiodące przedsiębiorstwa, uniwersytety oraz instytuty badawcze obejmujące cały łańcuch wartości sektora żywności.

Stawiając sobie za cel podniesienie konkurencyjności europejskich MŚP działających w branży rolno spożywczej, Konsorcjum EIT FOOD prowadzi projekt pt.: „Wsparcie MŚP w zakresie nowych możliwości biznesowych”. W oparciu o podyktowane trendami rynkowymi innowacje wokół zrównoważonej produkcji żywności, projekt skupia się na analizie współczesnych wyzwań łańcucha żywności i pobudzaniu ekosystemu innowacyjnych rozwiązań i technologii.
W tym celu prowadzony jest proces odkrywania wyzwań w obszarze zrównoważonej produkcji żywności przed jakimi stają MŚP w Europie. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie i zbadanie tendencji związanych z tymi wyzwaniami jako potencjałem do wzrostu przedsiębiorczości, oraz zastosowanie tej wiedzy do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, odkrywania niszowych rynków, promowania ekosystemów innowacji i poprawy konkurencyjności.
Na bazie przeprowadzonych analiz 10 października br. w Gdyni (Hotel Mercure Gdynia Centrum) zostaną przeprowadzone warsztaty „Perspektywy rozwoju produkcji rybackiej w obliczu wyzwań 21. wieku”. Tematyka warsztatów będzie poruszała tak aktualne tematy jak: ochrona bioróżnorodności, zrównoważona produkcja rybacka, automatyzacja produkcji oraz nowe strategie i perspektywy gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi w gospodarstwach rybackich.

Program warsztatów pdf

Prezentacje

Wspieranie innowacyjności sektora rolno-spożywczego na przykładzie EIT Food
Tomasz Jeliński, IRZiBŻ PAN, Olsztyn

Wyzwania i szanse dla zrównoważonego wzrostu produkcji rybackiej w erze Antropocenu
Radosław Kowalski – IRZiBŻ PAN, Olsztyn

Globalne ocieplenie i jego konsekwencje dla rybactwa śródlądowego
Radosław Kowalski – IRZiBŻ PAN, Olsztyn

Biopreparaty w hodowli ryb
Anna Majkowska – IRZiBŻ PAN, Olsztyn

Analiza sensoryczna – możliwości i zastosowanie
Grzegorz Lamparski – IRZiBŻ PAN, Olsztyn

Obiegi półzamknięte i zamknięte w produkcji ryb łososiowatych – blaski i cienie zrównoważonej produkcji
Wojciech Jóźwiak, NGR/Aqualedge, Tarnowo

Możliwości zautomatyzowania hodowli ryb
Janusz Mazan, J+J Automatycy, Gdańsk

Innowacyjne rozwiązania złóż biologicznych mogących znaleźć zastosowanie w akwakulturze
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, UWM w Olsztynie

Możliwości wykorzystania i neutralizacji zanieczyszczeń powstających w akwakulturze w systemach intensywnej produkcji biomasy mikroglonów
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, UWM w Olsztynie

Aktywne wypełnienia złóż biologicznych i ich potencjał zastosowania w systemach akwakultury
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, UWM w Olsztynie