EIT Food – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wspólnotę tworzy ponad 50 partnerów z 13 państw, wśród których znajdują się wiodące przedsiębiorstwa, uniwersytety oraz instytuty badawcze obejmujące cały łańcuch wartości sektora żywności.

Stawiając sobie za cel podniesienie konkurencyjności europejskich MŚP działających w branży rolno spożywczej, Konsorcjum EIT FOOD prowadzi projekt pt.: „Wsparcie MŚP w zakresie nowych możliwości biznesowych”. W oparciu o podyktowane trendami rynkowymi innowacje wokół zrównoważonej produkcji żywności, projekt skupia się na analizie współczesnych wyzwań łańcucha żywności i pobudzaniu ekosystemu innowacyjnych rozwiązań i technologii.

W tym celu prowadzony jest proces odkrywania wyzwań w obszarze zrównoważonej produkcji żywności przed jakimi stają MŚP w Europie. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie i zbadanie tendencji związanych z tymi wyzwaniami jako potencjałem do wzrostu przedsiębiorczości, oraz zastosowanie tej wiedzy do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, odkrywania niszowych rynków, promowania ekosystemów innowacji i poprawy konkurencyjności.

Na bazie przeprowadzonych analiz 16 października br. w Gdyni (Hotel Mercure Gdynia Centrum) zostaną przeprowadzone warsztaty „Innowacje w rozrodzie ryb – możliwości wzrostu zrównoważonej produkcji w akwakulturze”. Tematyka warsztatów będzie poruszała tak aktualne tematy jak: zrównoważona produkcja rybacka w obliczu zmian klimatycznych czy też zastosowanie innowacyjnych technologii w usuwaniu barier środowiskowych w rozrodzie ryb.

Program warsztatów pdf

Materiały z konferencji

  1. Innowacje w rozrodzie ryb Innowacje w rozrodzie ryb – możliwości wzrostu zrównoważonej produkcji w akwakulturze – Tomasz Jeliński
  2. Genotypowanie i selekcja ryb łososiowatych w akwakulturze – Konrad Ocalewicz
  3. Jakość nasienia – wyznaczniki i ich wpływ na efektywność procesu kriokonserwacji – Sylwia Judycka
  4. Najnowsze osiągnięcia w kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych – Andrzej Ciereszko, Sylwia Judycka, Joanna Nynca, Ewa Liszewska, Mariola A. Dietrich, Mariola Słowińska, Halina Karol, Agnieszka Mostek, Stefan Dobosz
  5. Produkcja ikry pstrąga na „okrągło” – Krzysztof Grecki
  6. Prace selekcyjne w gospodarstwie rybackim z perspektywy hodowcy – Ziemowit Pirtań