Wsparcie hodowców bydła i producentów mleka w rozwiązywaniu wyzwań, z którymi mierzy się sektor mleczarski, a także analiza trendów i preferencji konsumentów mleka i przetworów mlecznych – to ambicje międzynarodowego projektu EIT Food „SUDAPS – Support for Dairy Production Sector in RIS Region”.

Od stycznia 2020r. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Uniwersytet Turyński wspólnie pracują nad serią działań edukacyjnych dla hodowców bydła i producentów mleka z regionów RIS w Polsce i Włoszech, które będą dotyczyły współczesnych wyzwań i możliwości stojących przed MŚP sektora mleczarskiego UE.

Tematyka szkoleń zostanie opracowana m.in w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych zarówno wśród hodowców i przetwórców, jak i szerokiej grupy konsumentów mleka i przetworów mlecznych. Uzyskane informacje pozwolą określić aktualne trendy w sektorze mleczarskim oraz obszary wymagające wsparcia ekspertów.

W ramach warsztatów SUDAPS w trzecim kwartale br. naukowcy oraz specjaliści spotkają się z hodowcami bydła mlecznego oraz producentami mleka i przetworów mlecznych, aby poszerzyć ich wiedzę na temat m.in. możliwości poprawy konkurencyjności poprzez wdrażanie innowacji, budowania przedsiębiorczości opartej na trendach i potrzebach konsumentów, wykorzystania dostępnych zasobów lokalnych oraz zrównoważonego gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi w trosce o środowisko.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia br. W projekcie udział weźmie ok. 50 hodowców bydła i 50 producentów przetworów mlecznych z Polski oraz Włoch.

Więcej informacji o projekcie SUDAPS

 

Ankiety

 

Data publikacji: 17.06.2020