Konkurs na dyrektora Stacji Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka

Dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko…

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko specjalisty

Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko technologa w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zatrudni…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Bioelektroanalizy

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biosensorów

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko…

Czytaj więcej

Konkurs na stypendium naukowe w ramach konkursu NCN OPUS 14

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stypendium…

Czytaj więcej