Wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania danymi badawczymi

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko specjalisty ds. dobrej praktyki laboratoryjnej…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko bioinformatyka-analityka danych w Laboratorium Biologii Molekularnej

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko bioinformatyka-analityka…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko Post-doc w projekcie NCN SONATA 15

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko Post-doc…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stypendium naukowe w ramach konkursu OPUS 13

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 13…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stypendium naukowe w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów…

Czytaj więcej