Wynik konkursu na stanowisko stypendystka/stypendysta w projekcie  NCN OPUS 23  pt. „Wpływ modulacji mikrobioty jelitowej indukowanej β-fruktanami typu inuliny cykorii na parametry metaboliczne i biomarkery osi jelitowo-skórnej w przewlekłym stanie zapalnym skóry” został rozstrzygnięty i wybrana została Pani Karolina Łukasiewicz.

Data publikacji: 13.10.2023