Grants Specialist

Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn is looking for:

Grants Specialist

to administer innovative research grants from national and European competitive sources (więcej…)

Czytaj więcej

2021 Professorship Call at IARFR PAS, ERA Chair [Nutrigenomics]

Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences (IAR&FR PAS) is looking for an experienced researcher with leadership skills to establish an interdisciplinary research group to conduct cutting edge omics based research in the area of nutrition.

This position offers independence and autonomy of research as well as it requires experience in initiation and preparation of national and international grant applications.

Please download full announcement, if interested.

Files: 2021 Professorship Call at IAR&FR PAS, Poland

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko technologa

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisko technologa.

Kandydat odpowiadać będzie za:

 • Przygotowywanie narzędzi i szkła laboratoryjnego do użycia w pracowni hodowli komórek/tkanek
 • Przygotowywanie płynów laboratoryjnych i mediów hodowlanych,
 • Nadzór nad sprzętem niezbędnym do wykonywania analiz i prowadzenia hodowli komórkowych/tkankowych,
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
 • Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi instrukcjami,
 • Pomoc w prowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Pracowitość, sumienność, dokładność, rzetelność; odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • CV,
 • List motywacyjny.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę poprzedzoną zatrudnieniem na okres próbny,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Przyjazna atmosfera pracy,
 • Pakiet socjalny.

Dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres mailowy: a.blitek@pan.olsztyn.pl.

W curriculum vitae prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)”.

Informujemy,że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie Sonata Bis

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

DOKTORANT – STYPENDYSTA w projekcie SONATA BIS NCN pt. „Napięcie elektryczne bariery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka”, kierowanym przez dr Magdalenę Kowacz. (więcej…)

Czytaj więcej