Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności został rozstrzygnięty i wybrany został Pan dr Bartosz Bojarski.

Data publikacji: 1.06.2023