Wynik konkursu na stanowisko stypendystka/stypendysta w projekcie  NCN OPUS 22  pt. „Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej” został rozstrzygnięty i wybrana została Pani Paulina Zając.

Data publikacji: 2.11.2023