Stanowisko: asystent/adiunkt (w zależności od kwalifikacji)

Miejsce pracy: Zespół Ochrony Bioróżnorodności z siedzibą w Popielnie

Dane adresowe siedziby Zespołu:

Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida
(53.751075790835806, 21.627480068526207)

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych i opracowanie publikacji w artykułach z IF,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w analizach biochemicznych, mikrobiologicznych, biologii molekularnej,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy.

Profil badawczy Zespołu Ochrony Bioróżnorodności, wskazujący na badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • behawior fauny wolno żyjącej,
 • zróżnicowanie genetyczne zwierząt wolno żyjących,
 • biotechniki rozrodu ssaków,
 • zależności pomiędzy żywieniem a dobrostanem zwierząt,
 • antropopresja i zmiany epigenetyczne wpływające na dobrostan zwierząt wolno żyjących,
 • konserwacja i bankowanie tkanek,
 • potencjał dziczyzny jako surowca mięsnego,
 • wykorzystanie modeli in vitro i technik biologii molekularnej do badań dotyczących ochrony bioróżnorodności.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wiedza z zakresu fizjologii zwierząt, biochemii,
 • tytuł magistra (asystent) lub stopień doktora (adiunkt) nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej/doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnych oraz technik mikroskopowych i analizie komputerowej wyników, szczególnie ELISA, Real Time PCR będą dodatkowym atutem,
 • udział w projektach badawczych (adiunkt),
 • udział w konferencjach naukowych (adiunkt),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 2 lata),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach oraz w laboratorium będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej oraz analitycznej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • Asystent: od 4300 zł brutto miesięcznie
 • Adiunkt: od 5300 zł brutto miesięcznie

Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w projektach zewnętrznych. Praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji zadań w projekcie.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, otwartym na innowacyjne pomysły i pracę zespołową,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • praca nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów,
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent) lub uzyskania stopnia doktora (adiunkt),
 • wskazanie zbieżności dorobku naukowego z profilem badawczym Zespołu w postaci pracy magisterskiej/doktorskiej i/lub publikacji z listy filadelfijskiej i/lub prezentacji wyników na konferencjach naukowych
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN,
Dział Kadr
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18.02.2024 r. o godz. 12.00.

Data publikacji: 19.12.2023