Doktorant w projekcie NCN OPUS – wirusologia/biologia molekularna

Doktorant w projekcie NCN OPUS – wirusologia/biologia molekularna…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 24

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 24…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko technologa w Zespole Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności zatrudni technologa w Zespole Ochrony Bioróżnorodności…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko technologa w Zespole Mechanizmów Działania Hormonów

Konkurs na stanowisko technologa w Zespole Mechanizmów Działania Hormonów…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 24

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 24…

Czytaj więcej

Post-doc w projekcie NCN OPUS LAP 22

Stanowisko typu post-doc w projekcie NCN OPUS LAP 22 pt. „Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej”…

Czytaj więcej

Specjalista ds. rozliczeń finansowych do Biura Wspierania Badań

Specjalista ds. rozliczeń finansowych do Biura Wspierania Badań…

Czytaj więcej

Food Tech/Nutrition/Biology PhD Students (2 positions) in OPUS 23 project

Food Tech/Nutrition/Biology PhD Students (2 positions) in OPUS 23 project…

Czytaj więcej