Kadencja 2023-2026

Przewodnicząca Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Urszula Gawlik

Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Przewodniczący Komisji Technologii Żywności i Żywienia
 • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji Zootechniki i Rybactwa

Sekretarz:

 • Dr hab. Małgorzata Wronkowska

Prezydium Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Urszula Gawlik – Przewodnicząca Rady Naukowej
 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
 • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
 • Dr hab. Małgorzata Wronkowska – Sekretarz
 • Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła – Dyrektor IRZiBŻ PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Zieliński – Zastępca Dyrektora ds. naukowych, Oddział Nauk o Żywności
 • Dr hab. Daniel Żarski – Zastępca Dyrektora ds. naukowych, Oddział Biologii Rozrodu

Rzecznik dyscyplinarny:

 • Dr hab. Urszula Krupa-Kozak

Komisja ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora:

 • Dr hab. Mariola Słowińska – Przewodnicząca

Członkowie Komisji:

 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
 • Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu
 • Prof. dr hab. Agnieszka Blitek
 • Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak
 • Dr hab. Magdalena Kowalik
 • Dr hab. Urszula Krupa-Kozak
 • Dr hab. Joanna Nynca
 • Prof. dr hab. Izabela Wocławek-Potocka

Komisja ds. nauki, rozwoju kadry i oceny pracowników naukowych:

 • Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu – Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

 • Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu
 • Dr Małgorzata Starowicz
 • Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde
 • Prof. dr hab. Henryk Zieliński – Zastępca Dyrektora ds. naukowych w Oddziale Nauk o Żywności
 • Dr hab. Daniel Żarski – Zastępca Dyrektora ds. naukowych w Oddziale Biologii Rozrodu

Komisja Skrutacyjna Rady Naukowej:

 • Dr hab. Mariola Dietrich
 • Dr Małgorzata Starowicz
 • Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde

Komisja Zootechniki i Rybactwa:

 • Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu
 • Prof. dr hab. Barbara Bilińska, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Agnieszka Blitek
 • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Sławomir Ciesielski
 • Dr hab. Mariola Dietrich
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek
 • Prof. dr hab. Anna Korzekwa
 • Dr hab. Magdalena Kowalik
 • Dr hab. Radosław Kowalski
 • Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak,czł. koresp. PAN
 • Dr hab. Joanna Nynca
 • Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
 • Dr hab. Mariola Słowińska
 • Mgr inż. Magda Słyszewska
 • Dr hab. Anna Szóstek- Mioduchowska
 • Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu
 • Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde
 • Prof. dr hab. Izabela Wocławek-Potocka
 • Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 • Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. rzecz. PAN
 • Dr hab. Daniel Żarski

Komisja Technologii Żywności i Żywienia:

 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, czł. rzecz. PAN
 • Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak
 • Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
 • Prof. dr hab. Urszula Gawlik
 • Dr hab. Iwona Grabowska
 • Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN
 • Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu
 • Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz
 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
 • Dr hab. Urszula Krupa-Kozak
 • Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN
 • Dr Małgorzata Starowicz
 • Prof. dr hab. Marek Strączkowski
 • Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu
 • Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, czł. koresp.PAN
 • Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
 • Prof. dr hab. Barbara Wróblewska
 • Prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Zieliński
 • Dr hab. Dagmara Złotkowska

Skład Rady Naukowej w kadencji 2023-2026:

Grupa 1

pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
2. Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu jw.
3. Prof. dr hab. Agnieszka Blitek jw.
4. Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak jw.
5. Dr hab. Mariola Dietrich jw.
6. Dr hab. Iwona Grabowska jw.
7. Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu jw.
8. Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz jw.
9. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek jw.
10. Prof. dr hab. Anna Korzekwa jw.
11. Dr hab. Magdalena Kowalik jw.
12. Dr hab. Radosław Kowalski jw.
13. Dr hab. Urszula Krupa-Kozak jw.
14. Dr hab. Joanna Nynca jw.
15. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński jw.
16. Dr hab. Mariola Słowińska jw.
17. Prof. dr hab. Marek Strączkowski IRZiBŻ PAN, Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Białystok
18. Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska IRZiBŻ PAN w Olsztynie
19. Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu jw.
20. Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu jw.
21. Prof. dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka jw.
22. Dr hab. Małgorzata Wronkowska jw.
23. Prof. dr hab. Barbara Wróblewska jw.
24. Dr hab. Dagmara Złotkowska jw.

Grupa 2

Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy
1. czł. rzecz. PAN Włodzimierz Bednarski UWM w Olsztynie
2. czł koresp. PAN Barbara Bilińska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3. Czł. koresp. PAN Andrzej Ciereszko IRZiBŻ PAN w Olsztynie
4. czł. koresp. PAN Henryk Jeleń Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
5. czł. koresp. PAN Krzysztof W. Nowak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6. czł. rzecz. PAN Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
7. Pczł. koresp. PAN Dorota Witrowa-Rajchert SGGW w Warszawie
8. czł. koresp. PAN Romuald Zabielski SGGW w Warszawie
9. Czł. koresp. PAN Artur Zdunek Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie

Grupa 3

Osoby z tytułem naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Sławomir Ciesielski UWM w Olsztynie
2. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz UWM w Olsztynie
3. Prof. dr hab. Urszula Gawlik Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4. Prof. dr hab. Tomasz Janowski UWM w Olsztynie
5. Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz Politechnika Łódzka
6. Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7. Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński IRZiBŻ PAN
8. Prof. dr hab. Adam. J. Zięcik IRZiBŻ PAN (Prof. emerytowany)

Grupa 4

Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy (Grupa adiunktów i asystentów)

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde IRZiBŻ PAN
2. Dr Małgorzata Starowicz IRZiBŻ PAN

Grupa 5

Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła IRZiBŻ PAN
2. Prof. dr hab. Henryk Zieliński jw.
3. Dr hab. Daniel Żarski jw.

Grupa 6

Wybrany przedstawiciel doktorantów

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce odbywania studiów doktoranckich
1. Mgr inż. Magda Słyszewska IRZiBŻ PAN w Olsztynie