Kadencja 2019-2022

Przewodniczący Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Zastępcy Przewodniczącego:

 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Przewodniczący Komisji Technologii Żywności i Żywienia
 • Prof. dr hab. Agnieszka Blitek – Przewodnicząca Komisji Zootechniki i Rybactwa

Zastępcy Przewodniczących Komisji:

 • Prof. dr hab. Henryk Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauk o Żywności
 • • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Biologii Rozrodu

Sekretarz:

 • Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska

Prezydium Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski – Przewodniczący,
 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Zastępca Przewodniczącego,
 • Prof. dr hab. Agnieszka Blitek – Zastępca Przewodniczącego,
 • Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska – Sekretarz,
 • Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, czł. koresp. PAN – Dyrektor IRiBŻ PAN,
 • Prof. dr hab. Barbara Wróblewska – Zastępca Dyrektora ds. naukowych,
 • Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński – Zastępca Dyrektora ds. naukowych.

Rzecznik dyscyplinarny:

 • Prof. dr hab. Marek Strączkowski

Komisja ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora:

Przewodniczący:

 • Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
 • Prof. dr hab. Agnieszka Blitek
 • Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak

Komisja ds. nauki, rozwoju kadry i oceny pracowników naukowych:

Przewodniczący:

 • Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu

Zastępca Przewodniczącego:

 • Prof. dr hab. Izabela Wocławek-Potocka

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 • Prof. dr hab. Barbara Wróblewska
 • Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz
 • Dr Anna Szóstek-Mioduchowska
 • Dr Michał Janiak

Komisja Skrutacyjna Rady Naukowej:

 • Dr hab. Dagmara Złotkowska
 • Dr Anna Szóstek-Mioduchowska
 • Dr Michał Janiak

Komisja Zootechniki i Rybactwa:

 • Prof. dr hab. Barbara Bilińska, czł.koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, czł.koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp.PAN
 • Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. rzecz. PAN
 • Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu
 • Prof. dr hab. Agnieszka Blitek
 • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. kor.esp. PAN
 • Prof. dr hab. Barbara Jana
 • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek
 • Prof. dr hab. Dariusz J.Skarżyński
 • Prof. dr hab. Izabela Wocławek-Potocka
 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 • Prof. dr hab. Anita Franczak
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • Prof. dr hab. Jacek Kuźmak
 • Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
 • Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
 • Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 • Dr Anna Szóstek- Mioduchowska

Komisja Technologii Żywności i Żywienia:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
 • Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak
 • Dr hab. Adam Jurgoński
 • Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz
 • Dr hab. Urszula Krupa-Kozak
 • Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, czł. koresp. PAN
 • Dr hab. Magdalena Karamać
 • Prof. dr hab. Marek Strączkowski
 • Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu
 • Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
 • Prof. dr hab. Barbara Wróblewska
 • Prof. dr hab. Henryk Zieliński
 • Dr hab. Dagmara Złotkowska
 • Dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw. UPWr
 • Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
 • Dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR
 • Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
 • Prof. dr hab. Jacek Nowak
 • Prof. dr hab. Cezary Sławiński
 • Prof. dr hab. Lidia Wądołowska
 • Dr Michał Janiak
 • Mgr Natalia Płatosz

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022:

Grupa 1

pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu jw.
3. Prof. dr hab. Agnieszka Blitek jw.
4. Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak jw.
5. Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko jw.
6. Prof. dr hab. Barbara Jana jw.
7. Dr hab. Adam Jurgoński jw.
8. Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz jw.
9. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek jw.
10. Dr hab. Magdalena Karamać jw.
11. Dr hab. inż. Urszula Krupa-Kozak jw.
12. Prof. dr hab. Marek Strączkowski IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych w Białymstoku
13. Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
14. Prof. dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka jw.
15. Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska jw.
16. Prof. dr hab. Henryk Zieliński jw.
17. Dr hab. Dagmara Złotkowska jw.

Grupa 2

Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski czł. koresp. PAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. Prof. dr hab. PAN Barbara Bilińska czł. koresp. PAN Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3. Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk, czł. koresp. PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
5. Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6. Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN IRZiBŻ PAN w Olsztynie
7. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
8. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, czł. koresp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
9. Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. rzecz. PAN IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Grupa 3

Osoby z tytułem naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Prof. dr hab. Anna CZUBASZEK, prof. nadzw. UPWr Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
5. Prof. dr hab. Anita Franczak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6. Prof. dr hab. Tomasz Janowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. Prof. dr hab. Jacek Kuźmak PIW-PIB Puławy
9. Prof. dr hab. Jacek Nowak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10 Prof. dr hab. Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
11. Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
12. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13. Prof. dr hab. Lidia Wądołowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14. Prof. dr hab. n.med. Sławomir Wołczyński IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka w Białymstoku

Grupa 4

Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Dr inż. Michał Janiak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Dr Anna Szóstek-Mioduchowska jw.

Grupa 5

Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński jw.
3. Prof. dr hab. Barbara Wróblewska jw.

Grupa 6

Wybrany przedstawiciel doktorantów

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce odbywania studiów doktoranckich
1. Mgr Natalia Płatosz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie