Katarzyna Capłap
Kierownik Biura Wspierania Badań
e-mail: k.caplap@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 52

Anna Bednarska
Starszy specjalista/Menadżer ds. współpracy z przemysłem
e-mail: a.bednarska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 691 963 005

Magdalena Trojanowska
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: m.trojanowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 92

Katarzyna Gawdzińska-Duda
Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych
e-mail: k.gawdzinska-duda@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 92

Wróblewski Janusz
Specjalista ds. nieruchomości
e-mail: j.wroblewski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 45