Dyrektor Instytutu

prof M Piskula prof. dr hab. Mariusz K. PISKUŁA, czł. koresp. PAN
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
Sekretariat: ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86, +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

Zastępcy dyrektora ds. naukowych:

prof Henryk Zieliński prof. dr hab. Henryk ZIELIŃSKI
(Oddział Nauk o Żywności)
e-mail: h.zielinski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 82
dr hab. Daniel Żarski dr hab. Daniel ŻARSKI
(Oddział Biologii Rozrodu)
e-mail: d.zarski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 33

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

mgr Michal Zurek mgr Michał ŻUREK
e-mail: m.zurek@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 65