Dyrektor Instytutu

prof M Piskula prof. dr hab. Mariusz K. PISKUŁA, czł. koresp. PAN
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
Sekretariat: ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86, +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

Zastępcy dyrektora ds. naukowych:

prof d j skarzynski prof. dr hab. Dariusz J. SKARŻYŃSKI
(Oddział Biologii Rozrodu)
e-mail: d.skarzynski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 30
prof Barbara Wroblewska prof. dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA
(Oddział Nauk o Żywności)
e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 88
fax: +48 89 524 01 24

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

mgr Michal Zurek mgr Michał ŻUREK
e-mail: m.zurek@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 65