Kancelaria Dyrektora

Sekretariat Dyrektora Instytutu

Izabela Stużyńska-Sierota
Asystentka Dyrektora ds. administracyjno-statutowych, Oddział Nauk o Żywności
e-mail: i.stuzynska-sierota@pan.olsztyn.pl
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 86
fax. +48 89 524 01 24

Sekretariat Oddziału Nauk o Żywności / Sekretariat Oddziału Biologii Rozrodu
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

Kamila Penkacik orcid.org/0000-0001-7936-1383
e-mail: k.penkacik@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 86
fax. +48 89 524 01 24

Główny specjalista

Tomasz Jeliński
e-mail: t.jelinski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 14

Starszy Specjalista ds. realizacji projektów
Rzecznik Prasowy

Iwona Kieda
e-mail: i.kieda@pan.olsztyn.pl
tel. +48 887 808 ​082

HR Business Partner

Maciej Cieślik
e-mail: m.cieslik@pan.olsztyn.pl
tel: +48 89 523 46 14

Specjalista ds. realizacji projektu

Justyna Banasiak
e-mail: j.banasiak@pan.olsztyn.pl
tel: +48 89 523 46 62

Specjalista ds. promocji badań

Agnieszka Kliks-Pudlik
e-mail: a.kliks-pudlik@pan.olsztyn.pl

Dział Kadrowo-Płacowy

Joanna Papurzyńska
Kierownik działu kadrowo-płacowego
e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl,
tel. +48 89 523 46 31

Marta Prusińska
Samodzielny referent ds. kadr
e-mail: m.prusinska@pan.olsztyn.pl,
tel. +48 89 523 46 31

Hanna Miernik
Specjalista ds. płac
e-mail: h.miernik@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 94

Wioleta Włodarska-Flont
Specjalista ds. płac
e-mail: w.wlodarska-flont@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 94

Wydawnictwo

Joanna Molga
Sekretarz redakcji Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
e-mail: j.molga@pan.olsztyn.pl
tel. + 48 89 523 46 70

Dział Zamówień Publicznych

10-237 Olsztyn, Bydgoska 5
e-mail: przetargi@pan.olsztyn.pl

Łukasz Łucewicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
e-mail: l.lucewicz@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 69
tel. 887 031 501

Tomasz Gabryel
Spec. ds. zamówień publicznych
e-mail: t.gabryel@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 67

Paweł Pac
Spec. ds. zamówień i monitoringu
e-mail: p.pac@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 68

Sylwia Bastek-Bielska
Starszy spec. ds. zamówień publicznych
e-mail: s.bastek-bielska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 67

Ewelina Piórkowska
Spec. ds. zamówień publicznych
e-mail: e.piorkowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 68

Dział Inwestycyjno-Gospodarczy

Krzysztof Szerejko
Kierownik działu inwestycyjno-gospodarczego
e-mail: k.szerejko@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 43
kom. 693 555 902

Iwona Chartanowicz
Samodzielny Referent
e-mail: i.chartanowicz@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 43

Jan Maciejski
Informatyk
e-mail: j.maciejski@pan.olsztyn.pl
kom. 785 394 745

Adam Przybyłek
Referent-konserwator
e-mail: a.przybylek@pan.olsztyn.pl
kom. 607 229 530

Piotr Kamiński
Kierowca-zaopatrzeniowiec
e-mail: p.kaminski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 43

Waldemar Sałacki
Pracownik gospodarczy
tel. +48 89 523 46 43