Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

30 maja 2019 w Olsztynie w ramach pierwszych warsztatów bilateralnych odbyło się Seminarium Środowiskowe dot. możliwości zagospodarowania ścieków i odpadów poprodukcyjnych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, samorządowcy, naukowcy, start-upy oraz przedsiębiorcy z Islandii i Polski, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i poznali obecne trendy, dobre praktyk, tendencje rozwojowe i innowacje w tym zakresie.

Prezentacje przedstawione w trakcie Seminarium:

  1. European Economic Area (EEA) and Norway Grants Project: Innovation, business creation and valorization of side streams of food production and food processing – Tomasz Jelinski, Institute of Animal Reproduction and Food Research PAS; Poland;
  2. Innovative, cost-effective and sustainable valorisation of agri-food side streams. Exploiting the opportunities provided by European Economic Area (EEA) and Norway Grants – Gudjon Thorkelsson senior scientist Matis ohf; professor University of Iceland, Iceland;
  3. Innovation in cross-sectoral bioeconomy – Björn Viðar Aðalbjörnsson, Faculty of Food Science and Nutrition, University of Iceland, Iceland;
  4. Role of genetic analysis in value creation in the blue and green bioeconomy – Sæmundur Sveinsson, Matis ohf, Iceland;
  5. From microbiology to a HACKATHON – Justine VANHALST , Matís ohf, Iceland;
  6. Quality optimisation of frozen Atlantic mackerel (Scomber scombrus) products – Paulina E. Wasik, Matis ohf/University of Iceland, Iceland;