Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN gościł delegację naukowców z wiodących ośrodków naukowych Islandii.

Wizyta naukowców z instytutu badań żywności i biotechnologii MATIS oraz Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku w Instytucie PAN jest efektem polsko-islandzkiego projektu bilateralnego, na który Instytut otrzymał prestiżowe dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Współpraca naukowców z Olsztyna i Islandii będzie realizowana przez najbliższe dwa lata i skupi się wokół innowacji w zagospodarowaniu odpadów z produkcji i przetwórstwa żywności. Zadania zaplanowane w projekcie są dedykowane w szczególności studentom oraz młodym pracownikom nauki, którzy uczestnicząc w szkołach letnich, kursach online i wizytach badawczych zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie interdyscyplinarnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym. Podczas bilateralnych warsztatów, producenci, przetwórcy i przedsiębiorcy z naszego regionu poznają współczesne trendy w zagospodarowaniu odpadów z produkcji i przetwórstwa żywności. Z kolei naukowcy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych międzynarodowych projektach z zakresu zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Wizyta delegatów z Islandii w Polsce była pierwszym etapem realizacji projektu, a jej głównym punktem był udział badaczy w polsko-islandzkim seminarium środowiskowym nt. waloryzacji odpadów w produkcji i przetwórstwie żywności. Naukowcy spotkali się z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, a także reprezentantami władz regionalnych oraz badaczami z olsztyńskich jednostek naukowych. Delegacja odbyła też wizyty w Gospodarstwie Rybackim Olsztyn II w Rusi – trzeciego światowego producenta kawioru z jesiotra, w Centrum Akwakultury UWM oraz w Oddziale Nauk o Żywności Instytutu PAN, w którym przyjrzeli sie bliżej badaniom prowadzonym w Zespółach i Stacji Badawczej Instytutu oraz poznali zaplecze badawcze Oddzialu.

​Kolejnym etapem realizacji projektu będzie szkoła letnia w obszarze przedsiębiorczości i kreowania innowacji dla studentów z Polski i Islandii, którą Partnerzy zorganizują wspólnie w 2020 roku w Reykjaviku.

 

Galeria