Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Ostatni kwartał 2021r. to prawdziwy rozkwit polsko-islandzkiej współpracy na rzecz innowacji w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego #CircularEconomy. Nasz Instytut wspólnie z University of Iceland, Reykjavik i instytutem badawczym Matís zrealizował szereg działań, które pomogą młodym naukowcom w Polsce rozwinąć kompetencje niezbędne do współtworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw żywności.

W październiku spędziliśmy dwa tygodnie na Islandii i wraz ze studentami zgłębialiśmy fenomen islandzkiego sposobu na zagospodarowanie strumieni bocznych z produkcji rolno-spożywczej. Wizyty w zakładach, spotkania z przedsiębiorcami, wykłady i ćwiczenia. Rozwiązywanie realnych problemów z którymi borykają się firmy produkujące żywność na wyspie. Potem kolejne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i komercjalizacji pomysłów naukowych prowadzone już w Polsce z udziałem inwestorów, start-upów i producentów żywności. W tym samym czasie wymiany i wizyty pracowników obu krajów .

Przed nami prace nad unikatowym kursem internetowym na temat nadawania wartości strumieniom bocznym z produkcji rolno-spożywczej, który wyposaży młodych naukowców i przedsiębiorców w wiedzę niezbędną do tworzenia innowacji w obszarze gospodarski obiegu zamkniętego, w której to co dzisiaj jest odpadem jutro ma szansę stać się pełnowartościowym produktem.

Działania te zostały zrealizowane dzięki Inicjatywie Bilateralnej „Innowacje, tworzenie przedsiębiorstw i waloryzacja strumieni ubocznych produkcji i przetwórstwa żywności” finansowanej przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

Data publikacji: 3.01.2022