Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

26 – 30 listopada dr hab. Radosław Kowalski, dr hab. Wiesław Wiczkowski oraz dr Daniel Żarski, odbyli wizytę studyjną na Islandii w celu identyfikacji partnerów oraz tematów badawczych mogących wzmocnić potencjał Instytutu w aspekcie aplikowania o wspólne projekty naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe. Część seminaryjna wizyty odbyła się w siedzibie firmy MATIS, gdzie pracownicy Instytutu zaprezentowali potencjał swojej jednostki naukowej oraz jej główne kierunki badawcze. W czasie intensywnych spotkań z liderami zespołów badawczych firmy MATIS wypracowano listę obszarów tematów i zagadnień, w których zaplanowano wspólne inicjatywy projektowe. Ponadto, firma MATIS zorganizowała wizyty studyjne w innowacyjnych przedsiębiorstwach, zainteresowanych rozszerzeniem współpracy oraz rozwojem nowych produktów. Wśród firm zainteresowanych prowadzeniem wspólnych przedsięwzięć znalazły się Key Natura, Stadur- Fish Farm of the Marine Research Institute, Zymtech. Spotkania umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń, i były okazją do zapoznania się z tzw. success stories firm, które często miały swój początek jako start-upy uniwersyteckie. Wśród tematów podejmowanych przez partnerów były zagadnienia dotyczące żywności funkcjonalnej, innowacyjnych preparatów leczniczych pochodzenia rybiego, czy też innowacji w aspekcie rozrodu i podchowu ryb. W toku dyskusji i wymiany doświadczeń przygotowano wspólną listę 14 tematów badawczych, które na przestrzeni najbliższych lat mają stanowić swoistą mapę drogową wspólnych działań z partnerami islandzkimi.