W dniach 12-14 września 2017 r. w Łańsku odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu NCN pt. „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych” (No 2016/21/B/ST4/03834). W spotkaniu uczestniczyli prof. Stefan Kubik i współpracownicy (dr Disha Mungalpara, mgr Lígia Mesquita) z Uniwersytetu  Kaiserslautern (Niemcy), prof. Wim Dehaen i współpracownicy (mgr Tomas Opsomer, mgr Tomas Horsten, mgr Pieterjan Winant) z Uniwersytetu Leuven (Belgia) oraz wykonawcy grantu z Zespołu Biosensorów IRZiBŻ PAN w Olsztynie (prof. dr hab. Jerzy Radecki oraz mgr Piotr Gołębiewski).

Podczas spotkania wszyscy wygłosili prezentacje związane z realizacją projektu No 2016/21/B/ST4/03834. 

Po wystąpieniach, dyskutowano uzyskane wyniki,  a zwłaszcza  procesy rozpoznawania anionów na gracy faz  oraz mechanizm generowania sygnału elektrochemicznego.

Dyskutowano również syntezę  kolejnych receptorów  odpowiedzialnych za rozpoznawanie anionów w roztworach wodnych.

 

Data publikacji: 28.09.2017