Pobyt Pani Sanu studentki z Indii w ramach projektu Polska Indie

Sanu K Anand is PhD student in Analytical Chemistry, Cochin University of Science & Technology (UGC NET JRF) under guidance of Professor K. Girish Kumar. She has spent one month from April 8, 2019 to May 7, 2019 in the Biosensors Department within the INDIA-POLISH INTER-GOVERNMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY COOPERATION PROGRAMME for the realization of the project entitled “Development of sensors for compounds important for clinical analysis and food safety”.

She was very much engaged in the experimental work concerning the development of Ultra-sensitive electrochemical sensor for detection of phosphate ions in aqueous solutions.

 

Czytaj więcej

Pobyt Pani Deviki S. studentki z Indii w ramach projektu Polska Indie

Devika S. R. PhD student of Professor Girish Kumar group in Analytical Chemistry, Cochin University of Science & Technology (UGC NET JRF) India has spent one month from April 8, 2019 to May 7, 2019 in the Biosensors Department within the INDIA-POLISH INTER-GOVERNMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY COOPERATION PROGRAMME for the realization of the project entitled “Development of sensors for compounds important for clinical analysis and food safety”.

She was very much engaged in the experimental work concerning the development of DNA sensor based on AuNPs modified with Co-porphyrin.

 

Czytaj więcej

Konferencja Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing

W dniach 3 – 7 listopada 2017 r. w Żelechowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing”, podczas której mgr Piotr Gołębiewski zaprezentował wyniki swoich badań w postaci posteru „Ion Channel Mimetic Sensor Incorporating Cyclopeptide Designed for Anion Recognition in Aqueous Solutions”. Udział w Konferencji finansowany był z grantu NCN „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych” (nr 2016/21/B/ST4/03834).

Czytaj więcej

Wizyta doktorantów z Uniwersytetu Technologicznego w Koczin (Indie)

W dniach 1 – 30 października 2017 roku w Zespole Biosensorów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie przebywało dwóch doktorantów z Uniwersytetu Technologicznego w Koczin (Indie). Pobyt mgr Shalini Menon i mgr Unni Sivasankarana pokryty został z projektu Indo-Poland pt. Projektowanie sensorów do wykrywania związków istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej i bezpieczeństwa żywności. (więcej…)

Czytaj więcej

Europejska Noc Naukowców – FUSION NIGHT 2017

W piątek 29 września 2017 roku w Olsztynie odbyła się kolejna edycja Europejskiej Nocy Naukowców – FUSION NIGHT. Pokazy organizowane zostały przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą im. J. Rusieckiego.

Podczas tego wydarzenia reprezentanci Zespołu Biosensorów oraz Pracowni Bioelektroanalizy – dr Edyta Mikuła, mgr Piotr Gołębiewski oraz dr Dawid Kałuża przeprowadzili pokaz pt. „Inteligentne bioczujniki”. Pracownicy zaprezentowali sposób przygotowania bioczujników na elektrodach złotych oraz ich miniaturyzację na „chipach”. Za pomocą układu pomiarowego do badań terenowych (polowych) pokazano ich zastosowanie w wykrywaniu różnorodnych substancji.

Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu NCN

W dniach 12-14 września 2017 r. w Łańsku odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu NCN pt. „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych” (No 2016/21/B/ST4/03834). W spotkaniu uczestniczyli prof. Stefan Kubik i współpracownicy (dr Disha Mungalpara, mgr Lígia Mesquita) z Uniwersytetu  Kaiserslautern (Niemcy), prof. Wim Dehaen i współpracownicy (mgr Tomas Opsomer, mgr Tomas Horsten, mgr Pieterjan Winant) z Uniwersytetu Leuven (Belgia) oraz wykonawcy grantu z Zespołu Biosensorów IRZiBŻ PAN w Olsztynie (prof. dr hab. Jerzy Radecki oraz mgr Piotr Gołębiewski).

Podczas spotkania wszyscy wygłosili prezentacje związane z realizacją projektu No 2016/21/B/ST4/03834. 

Po wystąpieniach, dyskutowano uzyskane wyniki,  a zwłaszcza  procesy rozpoznawania anionów na gracy faz  oraz mechanizm generowania sygnału elektrochemicznego.

Dyskutowano również syntezę  kolejnych receptorów  odpowiedzialnych za rozpoznawanie anionów w roztworach wodnych.

 

Czytaj więcej

XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyła się „XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, podczas której reprezentanci Zespołu Biosensorów wygłosili prezentacje ustne:

Electrochemical anions recognition using gold electrodes modified with dipodal anion receptor attached to dipyrromethene-Cu(II) or Co(II) complexdr Balwinder Kaur,

Zastosowanie cyklopeptydu jako receptora w elektrochemicznym czujniku do wykrywania anionów w roztworach wodnychmgr Piotr Gołębiewski.

Udział w Konferencji finansowany był z grantu NCN „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych” (nr 2016/21/B/ST4/03834).

 


 

Czytaj więcej