W dniach 3 – 7 listopada 2017 r. w Żelechowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing”, podczas której mgr Piotr Gołębiewski zaprezentował wyniki swoich badań w postaci posteru „Ion Channel Mimetic Sensor Incorporating Cyclopeptide Designed for Anion Recognition in Aqueous Solutions”. Udział w Konferencji finansowany był z grantu NCN „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych” (nr 2016/21/B/ST4/03834).

Data publikacji: 25.01.2018