Skip to main content
Logo PKLogo PK

Lista zgłoszeń patentowych ZB


  1. PL394798 (2011-05-06): pt. „Bioczujnik elektrochemiczny ze stabilną warstwą detekcyjną, sposób modyfikacji elektrod złotych w celu uzyskania bioczujnika, sposób unieruchomienia cząsteczek białek, sposób wykrywania specyficznych cząsteczek białek oraz zastosowanie bioczujnika do wykrywania specyficznych cząsteczek białek”. Autorzy: Jerzy Radecki, Hanna Radecka, Iwona Grabowska, Agata Jargiło, Agnieszka Sirko, Anna Góra-Sochacka, Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska, Michał Dadlez, Wim Dehaen. – PATENT K-4427p/14 (decyzja z dnia 29.09.2015).
  2. PL400337 (2012-08-10): pt. „Bioczujnik elektrochemiczny oraz zastosowanie bioczujnika”. Autorzy: Jerzy Radecki, Hanna Radecka, Iwona Grabowska, Agnieszka Sirko, Anna Góra-Sochacka, Zbigniew Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak. – PATENT K-4727p/15 (decyzja z dnia 15.09.2015).
  3. PL408351; K-4485p/14; PCT/IB2015/000083 (2014-05-27): pt. „Sposób wytwarzania warstwy elektroaktywnej na powierzchni elektrody złotej, bioczujnik zawierający elektrodę i jego zastosowanie”. Autorzy: Kamila Malecka, Hanna Radecka, Jerzy Radecki, Wim Dehaen Włodzimierz Zagórski-Ostoja.
  4. PL413262 (2015-05-08): pt. „Monoklonalne przeciwciało mysie, rekombinowane białko fuzujne, zastosowanie przeciwciał, immunoczujnik do wykrywania wirusa grypy oraz sposób wytwarzania immunoczujnika”.
  5. PL407244; K-4418p/14; PCT/PL 2015/000022 (17.03.2015) pt. „Bioczujnik elektrochemiczny do wykrywania białka S100B”.