Skip to main content
Logo PKLogo PK

Wyposażenie i metody badawcze ZB


Wykaz aparatury:

 1. Aparat do pomiarów elektrochemicznych  AUTOLAB, Eco Chemie, The Netherlands;
 2. Potencjometr: Labs, Inc. EMF16 Precision Electrochemistry EMF Interface, Lawson, USA;
 3. Piezoelektryczna kwarcowa mikrowaga (QCM) 410 CH Instruments, USA;
 4. Aparat do pomiaru kąta zwilżalności OCA 15 – for DataPhysic, Germany;
 5. Aparat do pomiaru powierzchniowego rezonansu  plazmonów (SPR) AUTOLAB, Eco Chemie, The Netherlands;
 6. Spektrofotometr NANODROP 2000, Thermo Scientific, US.

Techniki pomiarowe:

 • woltamperometria cykliczna,
 • woltamperometria fali prostokątnej,
 • woltamperometria pulsowa różnicowa,
 • elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna,
 • mikrowaga kwarcowa,
 • pomiar kąta zwilżania,
 • powierzchniowy rezonans plazmonowy.