W dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyła się „XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce”, podczas której reprezentanci Zespołu Biosensorów wygłosili prezentacje ustne:

Electrochemical anions recognition using gold electrodes modified with dipodal anion receptor attached to dipyrromethene-Cu(II) or Co(II) complexdr Balwinder Kaur,

Zastosowanie cyklopeptydu jako receptora w elektrochemicznym czujniku do wykrywania anionów w roztworach wodnychmgr Piotr Gołębiewski.

Udział w Konferencji finansowany był z grantu NCN „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych” (nr 2016/21/B/ST4/03834).

 


 

Data publikacji: 24.07.2017