Skip to main content

Laboratorium Sensoryczne


Profil jednostki

Laboratorium Sensoryczne w Olsztynie pod kierownictwem doc. dr hab. Agnieszki Troszyńskiej utworzone zostało na bazie Zespołu Sensorycznej Analizy Żywności, który do roku 2000 był zlokalizowany w Warszawie i kierowany przez prof. dr hab. Ninę Baryłko-Pikielną. Od roku 2000 w Laboratorium prowadzone są badania ściśle powiązane z badaniami prowadzonymi w Zespółach Oddziału Nauki o Żywności, dotyczące oceny jakości sensorycznej prozdrowotnych związków bioaktywnych i produktów bogatych w te substancje. Wiadomo, że związki bioaktywne charakteryzują się wysoką aktywnością sensoryczną zarówno pozytywną jak i negatywną. Warunkiem wykorzystania ich zdrowotnych właściwości jest sensoryczna akceptacja gotowych do spożycia produktów.
Badania prowadzone w Laboratorium Sensorycznym dotyczą również jakości sensorycznej żywności i jej zmian pod wpływem zróżnicowanej jakości surowca, parametrów procesu produkcji, warunków i czasu przechowywania oraz innych czynników zmienności.
Do ustalenia zależności pomiędzy sensorycznymi wynikami analitycznymi a konsumenckimi, względnie pomiędzy wynikami sensorycznymi a funkcjonalnymi wykorzystywane są statystyczne nowoczesne techniki chemometryczne (PCA, CA, PLS).

www.ls.pan.olsztyn.pl