Skip to main content

Oferta szkoleniowo-badawcza


Laboratorium Sensoryczne oferuje przeprowadzanie analiz sensorycznych żywności oraz szkolenia sensoryczne w zakresie teoretycznym i praktycznym:

  1. Selekcje, szkolenie i monitorowanie zespołu oceniającego.
  2. Metody różnicowe oraz statystyczną interpretację wyników.
  3. Metody ilościowe oraz statystyczną interpretację wyników.
  4. Metody sensorycznej analizy opisowej oraz statystyczną interpretację wyników.

Stronom zainteresowanym oferujemy pomoc w zorganizowaniu nowoczesnego, skomputeryzowanego laboratorium.

Metody statystyczne stosowane do interpretacji wyników badań:

  1. Analiza wariancji ( jednoczynnikowa i wieloczynnikowa);
  2. Analiza regresji  (prosta i wielokrotna);
  3. Analiza składowych głównych (Principal Component Analysis – PCA);
  4. Analiza skupień;
  5. Metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów (Partial Least Square Regression – PLS);
  6. Przygotowanie mapy preferencji na bazie analitycznych wyników sensorycznych i ocen konsumenckich- preference mapping;

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnej Pracowni Analizy Sensorycznej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 8589:2010, wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk. Skomputeryzowany system sensoryczny (FIZZ, Biosystemes, Francja) wykorzystywany jest do realizacji szkoleń, badań oraz opracowywania wyników.

Czas trwania szkolenia:

W zależności od tematyki szkolenie trwa od 1 do 3 dni.

Liczba uczestników:

Minimalna ilość uczestników 6 osób, maksymalna 12.

Miejsce szkolenia:

Laboratorium Sensoryczne
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
10-747 Olsztyn
ul. Tuwima 10

Uczestnicy szkolenia po jego odbyciu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez Laboratorium Sensoryczne Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.