Skip to main content

Oferowane metody i analizy


Obecnie duży nacisk położony jest na usługowy charakter Laboratorium Sensorycznego. W ramach tej działalności oferujemy szkolenia sensoryczne obejmujące wykłady, praktyczną część laboratoryjną oraz weryfikację wrażliwości sensorycznej. Tematyka szkoleń dotyczy selekcji i monitorowania zespołu oceniającego (wybrani oceniający, eksperci), oraz analitycznych i konsumenckich metod sensorycznych. Szczególną uwagę zwracamy na systemowe podejście do ocen sensorycznych (identyfikacja problemu, plan i realizacja eksperymentu) i statystyczną interpretację wyników.