Skip to main content

Wykaz aparatury


Laboratorium posiada pracownię ocen sensorycznych spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 8589:2010, wyposażoną w 12 indywidualnych stanowisk oraz wyszkolony panel sensoryczny.  Dysponuje skomputeryzowanym systemem planowania i realizacji ocen sensorycznych przy zastosowaniu różnych metod oraz oprogramowaniem umożliwiającym statystyczną analizę uzyskanych wyników i ich graficzną prezentację.