Innowacyjne bufory wydłużą przydatność nasienia ryb

Istniejące metody przechowywania nasienia ryb nie są doskonałe. Naukowcy z naszego Instytutu, dr hab. Radosław Kowalski i mgr Agnieszka Brzyszcz, stworzyli specjalne rozrzedzalniki, które znacznie usprawnią ten proces, jednocześnie chroniąc same plemniki.

Zmiany klimatyczne doprowadziły do desynchronizacji tarła samców i samic. Obecnie często zdarza się, że samce dojrzewają dużo wcześniej od samic, stąd konieczne są metody przechowywania nasienia wykorzystywanego do zapłodnienia. Naukowcy z naszego Instytutu pod kierunkiem dr hab inż. Radosława Kowalskiego stworzyli specjalne bufory dla karpi i pstrągów, które mogą usprawnić ten proces. Projekt „Sposób przechowywania nasienia ryb w warunkach produkcyjnych” został zrealizowany w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Dr hab. inż. Radosława Kowalskiego zapytaliśmy o znaczenie jego badań i tego, co mogą zmienić wśród hodowców ryb.

Jak obecnie jest przechowywane nasienie ryb?

Dr hab. inż. Radosław Kowalski: W praktyce wylęgarniczej nasienie pobrane bezpośrednio od ryby przechowuje się w pojemniku lub worku z tlenem – metody takie sprawdzają się w ciągu kilku godzin od pobrania. Przechowywanie nasienia nierozrzedzonego niesie ze sobą ryzyko, że jego jakość spadnie natychmiast, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia moczem. Rybie nasienie ma tę właściwość, że aktywuje je niskie ciśnienie osmotyczne, więc może być przypadkowo aktywowane przez mocz. Długotrwałe przechowywanie nasienia z tlenem także nie jest dobre – nasze badania wykazały, że zmiany oksydacyjne niosą ze sobą więcej szkód niż korzyści.

Co można zrobić, by istniejące metody poprawić?

RK: Opracowaliśmy specjalne płyny immobilizujące do przechowywania. Jeśli w trakcie pozyskiwania nasienia, zostanie ono zanieczyszczone moczem, to po rozrzedzeniu w płynie immobilizującym ruch plemników nie zostanie aktywowany. W sprzyjającym otoczeniu jakie stwarza bufor , plemniki „ładują swoje baterie”, czyli odbudowują zapas energii w postaci ATP, co pozytywnie wpływa na ich ruchliwość. Dzięki rozrzedzalnikom jesteśmy w stanie zregenerować każdego rodzaju plemniki – od 0 do nawet 90% ruchliwych plemników.

Czy taka metoda sprawdza się także na dłuższą metę?

RK: Kiedy przechowujemy nasienie w buforze przez dłuższy czas, to ok. 5 proc. powstałego potomstwa rozwija się w embriony z poważnymi deformacjami, np. wadami serca czy innymi zmianami fizjologicznymi.. Okazało się, że w nasieniu przechowywanym przez długi czas dochodziło do zmian oksydacyjnych w DNA (na poziomie epigenomu), które powodowały trwałe zmiany genetyczne. Stare plemniki mogą odpowiadać za niższą jakość potomstwa, co obserwujemy w całym świecie przyrody.

Czy to starzenie komórkowe można powstrzymać?

RK: W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 zastosowaliśmy dodatki antyoksydantów, które miały chronić plemniki przed zmianami oksydacyjnymi w obrębie materiału genetycznego. Zastosowaliśmy trzy różne antyoksydanty i obserwowaliśmy jak działają – najlepsza okazała się witamina E. Badania prowadziliśmy na dwóch gatunkach najpopularniejszych ryb w Polsce – karpiu i pstrągu tęczowym. Są to dwa skrajne przykłady – pstrąg jest zimnolubną rybą, karp jest ciepłolubny. Pstrąg ma plemniki bardzo odporne na zmiany oksydacyjne genomu, co jest związane z występowaniem u nich protamin jako białek stabilizujących chromatynę. Plemniki karpia są bardziej wrażliwe na te zmiany, gdyż ich genom stabilizowany jest przez mniej wydajne w upakowywaniu DNA, histony.

W naszych badaniach porównywaliśmy różnice w jakości i ruchliwości plemników po wyznaczonym okresie przechowywania – u pstrąga miesiąc, u karpia 2 tygodnie od pozyskania, a także analizowaliśmy jakość potomstwa uzyskanego w wyniku zapłodnienia dokonanego z wykorzystaniem tak przechowywanego nasienia. W obu przypadkach zastosowaliśmy mieszanki antyoksydantów i najlepiej sprawdziła się witamina E.

Co jeszcze jest w buforach?

RK: Skład buforów opatentowany został już w 2014 r. Nie mogę zdradzić stężeń antyoksydantów, ale sam skład podstawowy buforów jest jawny. Najważniejsze substancje to sód i potas. Jest także magnez, wapń i stabilizator pH. Dodatkowo, jako pierwsi na świecie, skład buforów wzbogaciliśmy o zagęszczające polisacharydy (alginiany, karageny i ksantany), co zapobiega sedymentacji grawitacyjnej plemników i w konsekwencji ich opadaniu na dno pojemników. Sedymentacja jest procesem w wyniku którego, już po 48 godzinach może ulec trwałemu uszkodzeniu ponad 90% plemników.

Czy skład buforów można jeszcze ulepszyć?

RK: Antyoksydanty pochodzenia naturalnego pod wpływem różnego pH zmieniają swoją barwę. Moim celem badawczym jest stworzenie dodatków, które kolorem wskazywałyby na zmiany w pH. Chciałbym opracować bufor, który z jednej strony chroniłby plemniki, a z drugiej, poprzez swój kolor, pokazywał, jak bardzo zaawansowane są zmiany starzeniowe plemników. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby życie hodowcom ryb, którzy na podstawie zmian koloru mogliby stwierdzić, czy danego nasienia używać, czy nie.

Projekt realizowany w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany przez MEIN jest ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).

 

Czytaj więcej

Nabór uzupełniający na projekt z zakresu prac przedwdrożeniowych

Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty środków na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” do rozdysponowania jest kwota 35 700 zł na jeden projekt.

Prace badawcze mogą być realizowane do 31.03.2023 r. według zasad przewidzianych Regulaminem projektu.

Nabór wniosków trwa od daty ogłoszenia do 30.11.2022 do godziny 14.00.

Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony przez MNISW, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Wnioski będzie oceniał Komitet Inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów w tym naukowców, przedstawicieli biznesu i Venture Capital.

Szczegóły w zakładce projektu.

FE logo
RP logo
UE logo

 

Czytaj więcej

Pierwszy taki dodatek paszowy dla jeleni na świecie

Pierwszy taki dodatek paszowy dla jeleni na świecie. Dzięki projektowi dr Anny Kononiuk jelenina jeszcze bardziej zyska na jakości.

Mięso jelenia jest wysoko cenione wśród smakoszy, ale czy da się je jeszcze ulepszyć? Zespół naukowców z IRZiBŻ PAN ma pomysł, jak to zrobić, bo kluczowe znaczenie dla jakości jeleniny ma pasza, którą podaje się zwierzęciu.

Jelenina to w ostatnich latach coraz popularniejsze mięso, także w Polsce. Niestety, na rynku nie ma dodatków paszowych, które są przeznaczone stricte dla jeleni. Wkrótce może się to zmienić. Dzięki wsparciu finansowemu z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, zespół dr Anny Kononiuk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie realizuje  projekt „Dodatek paszowy do skarmiania jeleni po okresie reprodukcyjnym, przeznaczonych na surowiec mięsny”.

Dodatki paszowe – jak sama nazwa wskazuje – to nic innego jak dodatki do pasz, które same w sobie nie zastąpią normalnego pokarmu, ale odpowiednio suplementowane, oferują różne korzyści dla zwierzęcia. Dr Annę Kononiuk zapytaliśmy, co opracowywany przez nią dodatek paszowy może zmienić – zarówno dla samych zwierząt, jak i konsumentów.

Marcin Powęska: Jak obecnie karmi się jelenie?

Dr Anna Kononiuk: Na rynku nie ma dodatków dla jeleniowatych, które wpływają na kondycję osobnika oraz jakość mięsa zwierzęcia. Są albo skarmiane paszami dla krów (to też przeżuwacz), albo nie są w ogóle dokarmiane żadnymi mieszankami paszowymi. Podaje im się tylko to, co występuje w lesie plus lucernę czy siano. Nie jest to fachowo dobrana pasza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, postanowiliśmy opracować  dedykowany dodatek paszowy dla jeleni, który polepszy jakość ich mięsa.

MP: Kiedy najlepiej podać taki dodatek paszowy zwierzęciu?

Docelowo ma być podawany w okresie jesienno-zimowym, czyli po zakończeniu okresu reprodukcyjnego. Jest to czas kiedy samce są osłabione po rykowisku, a samice potrzebują wzmocnienia podczas rozwijającej się ciąży. Nasz dodatek ma poprawić kondycję zwierząt, ale również wpłynąć na jakość mięsa, które będzie pozyskane, ponieważ w tym samym okresie przypada okres polowań na jelenie.

MP: Powstał jeden dodatek dla samic i samców? Jaki jest ich skład?

AK: W ramach doświadczenia opracowaliśmy dwa różne dodatki – jeden nakierowany na kondycję zwierząt, a drugi celowany w jakość mięsa. Nie mogę dokładnie wskazać różnic, jak i przedstawić samego składu tych pasz, gdyż są one chronione prawami patentowymi. Nasze eksperymenty umożliwiły określenie dawki wpływającej na zmiany kondycji i jakości surowca mięsnego.

MP: Czy podobne dodatki paszowe dla jeleni są dostępne na świecie?

AK: Komercyjnie dostępne są tylko dodatki paszowe, które wpływają na porost poroża u jeleni. Nie ma takich, które poprawiają kondycję zwierząt, a tym bardziej jakość ich mięsa. To właśnie zainspirowało nas do podjęcia wyzwania. Kiedy nasz dodatek paszowy trafi na rynek, będzie pierwszym w swoim rodzaju.

MP: Na jakim etapie są teraz badania Pani zespołu?

AK: Dodatki paszowe zostały już przetestowane na jeleniach i kompletujemy wyniki, które wskazują, że wpływają one na kondycję zwierząt. Jesteśmy na etapie analiz statystycznych wyników i podsumowania całego projektu.

MP: Czy mięso z jeleni dokarmianych eksperymentalnymi dodatkami paszowymi było już testowane w warunkach restauracyjnych? Są wyczuwalne jakieś różnice smakowe?

AK: Tak, jelenina ze zwierząt dokarmianych naszymi dodatkami była już podawana gościom w restauracjach i zebrała pozytywne recenzje. Konsumenci byli zachwyceni tym mięsem, a restauracje bardzo doceniły nasz wkład, bo dla nich znalezienie dobrej jakościowo jeleniny nie jest łatwe.

MP: Jakie plany badawcze na przyszłość?

AK: Obecnie skupiamy się na opracowanych przez nas dodatkach paszowych i staramy się znaleźć dla nich odbiorców. Na pewno można je jeszcze ulepszyć i zbadać więcej parametrów określających ich przydatność, ale to wymaga czasu. Na ten moment jesteśmy zadowoleni z postępu prac, ale wyczekujemy kolejnych.

Projekt realizowany był w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany przez MEIN jest ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

FE logo
RP logo
UE logo

 

Czytaj więcej

Lista rankingowa – wyniki konkursu wniosków o grant na prace przedwdrożeniowe

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały złożone w II naborze do 31.10.2021 w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Gratulujemy wykonawcom zwycięskich projektów.

 

Lp. Data wpłynięcia wniosku Nr zgłosz. Tytuł planowanej komercjalizacji Kierownik grantu Instytut Ocena merytoryczna Komitetu inwestytcyjnego
1. 30.09.2021 2/IRZiBŻ Sposób przechowywania nasienia ryb w warunkach produkcyjnych dr hab. Radosław Kowalski IRZiBŻ PAN Pozytywna
2. 21.10.2021 7/2021 Opracowanie nowego kompozytu biodegradowalnego na bazie błonnika grochowego do wytworzenia opakowań jednorazowego użytku dr hab. inż. Joanna Le Thanh-Blicharz IBPRS-PIB Pozytywna
3. 28.10.2021 8/2021 Opracowanie efektywnego usuwania związków odorowych z gnojowicy przy wykorzystaniu mikroorganizmów dr inż. Katarzyna Kotarska IBPRS-PIB Pozytywna
4. 28.10.2021 3/IRZiBŻ „Jogurt z Ogrodu” z dodatkiem miodu i liofilizowanych ziół dr inż. Anna Ogrodowczyk IRZiBŻ PAN Pozytywna
5. 29.10.2021 9/2021 Technologia produkcji wyrobów z mięsa dzika z zastosowaniem fermentowanego octu jabłkowego dr inż. Piotr Szymański IBPRS-PIB Negatywna

 

Czytaj więcej

Nabór na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w trybie ciągłym trwa nabór na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W ramach zgłaszanych prac B+R uczestnicy konkursu mogą sfinansować: (więcej…)

Czytaj więcej

Lista wniosków o grant na prace przedwdrożeniowe

Lista wniosków o grant na prace przedwdrożeniowe do I konkursu w ramach programu „Inkubator innowacyjności 4.0”, które wpłynęły do dnia 07.05.2021 roku i zostały ocenione pozytywnie w ramach oceny przez Komitet Inwestycyjny i umieszczone na liście Wniosków rekomendowanych do przyznania grantu w ramach Konkursu:

 

Lp. Data wpłynięcia wniosku Nr zgłosz. Tytuł planowanej komercjalizacji Kierownik grantu Instytut Kwota/Czas realizacji
1. 07.05.2021 1 Dodatek paszowy do skarmiania jeleni po okresie reprodukcyjnym, przeznaczonych na surowiec mięsny dr inż. Anna Kononiuk IRZiBŻ 100.000 zł
9 miesięcy
2. 30.04.2021 5/2021 Innowacyjna kultura starterowa do kiszenia buraków – optymalizacja technologii produkcji w skali pilotażowej dr inż. Antoni Miecznikowski IBPRS-PIB 99.507,80 zł
9 miesięcy
3. 26.04.2021 4/2021 Uszlachetnienie białka grochowego poprzez rafinację i koncentrację białka w procesach membranowych – badania w skali ćwierćtechnicznej dr inż. Roman Zielonka IBPRS-PIB 98.000 zł
6 miesięcy

 

Czytaj więcej

Seminarium otwierające nabór na projekty

W środę 10.03.2021 o godzinie 10.00 odbędzie się zdalnie seminarium na platformie ZOOM otwierające nabór na projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych w ramach grantu przyznanego przez MNISW na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którym nadzoruje Biuro Wspierania Badań. Projekt jest realizowany w konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego PIB ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i z naszym Instytutem.

Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Instytut w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ma wyodrębnione na ten cel środki – wartość jednego projektu nie może być niższa niż 30 tyś zł netto i nie może przekroczyć 100 tys. zł netto.

Wnioski będzie oceniał zewnętrzny Komitet Inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów w tym naukowców, przedstawicieli biznesu i Venture Capital.

Dokumentacja projektowa znajduje się tutaj.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia udziału w seminarium. W seminarium weźmie udział m.in. Pan dr Michał Klepka ze Szkoły Głównej Handlowej.

Link do seminarium poniżej. Przewidywany czas trwania seminarium max. 1,5 godziny.

Topic: seminarium otwierające nabór na projekty przedwdrożeniowe

Time: Mar 10, 2021 10:00 Warsaw

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 969 2179 8853

Passcode: 507547

 

Czytaj więcej

Rusza nabór na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych

Szanowni Państwo,

W dniu 1.03.2021 roku rusza nabór na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Instytut w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ma wyodrębnione na ten cel środki (na trzy projekty) – koszt jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wnioski będzie oceniał zewnętrzny Komitet Inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów w tym naukowców, przedstawicieli biznesu i Venture Capital.

Szczegóły (w tym regulamin oraz wzór wniosku aplikacyjnego) znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.

 

Czytaj więcej