Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w trybie ciągłym trwa nabór na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W ramach zgłaszanych prac B+R uczestnicy konkursu mogą sfinansować:

  1. zakup surowców i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R,
  2. usługi badawcze,
  3. wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
  4. opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania),
  5. wycenę technologii /prac B+R.

W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” Instytut posiada środki dla grup badawczych na 2 projekty. Wartość netto każdego z projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wnioski ocenia zewnętrzny Komitet Sterujący złożony z partnerów projektu oraz Komitet Inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów w tym naukowców, przedstawicieli biznesu i Venture Capital.

Szczegóły (w tym regulamin oraz wzór wniosku aplikacyjnego) dostępne są w zakładce dokumenty.

Informacji szczegółowych udzielają: Anna Bednarska – Broker Innowacji oraz Katarzyna Capłap – koordynator Projektu.

Zachęcamy do składania aplikacji.

FE logo
RP logo
UE logo

 

Data publikacji: 30.09.2021