Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty środków na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” do rozdysponowania jest kwota 35 700 zł na jeden projekt.

Prace badawcze mogą być realizowane do 31.03.2023 r. według zasad przewidzianych Regulaminem projektu.

Nabór wniosków trwa od daty ogłoszenia do 30.11.2022 do godziny 14.00.

Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony przez MNISW, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Wnioski będzie oceniał Komitet Inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów w tym naukowców, przedstawicieli biznesu i Venture Capital.

Szczegóły w zakładce projektu.

FE logo
RP logo
UE logo

 

Data publikacji: 3.11.2022