Lista wniosków o grant na prace przedwdrożeniowe do I konkursu w ramach programu „Inkubator innowacyjności 4.0”, które wpłynęły do dnia 07.05.2021 roku i zostały ocenione pozytywnie w ramach oceny przez Komitet Inwestycyjny i umieszczone na liście Wniosków rekomendowanych do przyznania grantu w ramach Konkursu:

 

Lp. Data wpłynięcia wniosku Nr zgłosz. Tytuł planowanej komercjalizacji Kierownik grantu Instytut Kwota/Czas realizacji
1. 07.05.2021 1 Dodatek paszowy do skarmiania jeleni po okresie reprodukcyjnym, przeznaczonych na surowiec mięsny dr inż. Anna Kononiuk IRZiBŻ 100.000 zł
9 miesięcy
2. 30.04.2021 5/2021 Innowacyjna kultura starterowa do kiszenia buraków – optymalizacja technologii produkcji w skali pilotażowej dr inż. Antoni Miecznikowski IBPRS-PIB 99.507,80 zł
9 miesięcy
3. 26.04.2021 4/2021 Uszlachetnienie białka grochowego poprzez rafinację i koncentrację białka w procesach membranowych – badania w skali ćwierćtechnicznej dr inż. Roman Zielonka IBPRS-PIB 98.000 zł
6 miesięcy

 

Data publikacji: 20.07.2021