Publikacja zespołu dr hab. Agnieszki Wacławik, prof. PAN, z Zespołu Mechanizmów Działania Hormonów, zatytułowana „Novel role for conceptus signals in mRNA expression regulation by DNA methylation in porcine endometrium during early pregnancy” autorstwa  P. Kaczyńskiego, V. van der Weijden, E. Goryszewskej-Szczurek, M. Baryly, SE Ulbrich oraz A. Wacławik została wyróżniona jako „Edtitor’s choice” w prestiżowym czasopiśmie Biology of Reproduction 2023, 108(1): 150-168.

Publikacje „Edtitor’s choice” to artykuły mające istotny wkład w rozwój danej dziedziny nauki. Wybór artykułu jako „Edtitor’s choice” jest uznaniem dla pracy autorów i podkreśleniem wagi prowadzonych przez nich badań w dziedzinie biologii rozrodu.

Dr Piotr Kaczyński i wspomniani wyżej autorzy opisali nowy mechanizm oddziaływania zarodka na procesy związane ze zmianą metylacji w sekwencjach DNA, które mogą regulować ekspresję genów w błonie śluzowej macicy, ważnych dla rozwoju ciąży. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Biology of Reproduction (2023, 108(1): 150-168, doi: 10.1093/biolre/ioac193) powstały w ramach projektu OPUS NCN (2017/27/B/NZ9/03014) pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wacławik, realizowanego w naszym Instytucie oraz w trakcie stażu dr. Piotra Kaczyńskiego w zespole prof. S. Ulbrich w ETH w Zurychu.

Data publikacji: 3.02.2023