28-29 listopada 2016 w Stacji Badawczej PAN w Popielnie odbyło się Sympozjum:

„PERSPEKTYWY W OCHRONIE BIORÓŻNORODNOŚCI”,

Sympozjum umożliwiło przedstawienie planów badawczych Instytutu i Stacji oraz ich działalności; pozwoliło poznać i zintegrować środowisko naukowe z przedstawicielami lokalnych władz oraz instytucji zaangażowanych w ochronę bioróżnorodności.
 

 

Data publikacji: 17.11.2016