Ważne daty

 • Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 20 października 2017
 • Informacja o zaakceptowaniu streszczeń: 20 października 2017
 • Rezerwacja noclegów w Domu Pracy Twórczej PAN: 4 września – 1 listopada 2017

 

Czytaj więcej

Noclegi

Szanowni Państwo,

Uczestnicy sympozjum mają możliwość zakwaterowania w pokojach hotelowych Domu Pracy Twórczej PAN – Wierzba 7, 12-220 Ruciane Nida.

Specjalna cena dla uczestników sympozjum na hasło: BIORÓŻNORODNOŚĆ

Oferta ze śniadaniem:

 • Pokój 2-osobowy, do wykorzystania przez 1 osobę – 100zł/doba
 • Pokój 2-osobowy, do wykorzystania przez 2 osoby – 85zł za osobę/doba

Rezerwacji proszę dokonywać bezpośrednio w Domu Pracy Twórczej PAN od 4 września do 1 listopada:

• Telefon: (87) 423-16-19; 516-009-061
• Fax (87) 423-16-19

Więcej informacji: http://www.wierzba.pan.pl
 

Czytaj więcej

Nadsyłanie streszczeń

Termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do dnia 20.10.2017r. Streszczenia prosimy wysyłać na adres mailowy: streszczenia-bioroznorodnosc@pan.olsztyn.pl

Forma streszczenia

 • Format: dokument programu Microsoft Word
 • Język: język polski
 • Streszczenie powinno zawierać: nr sesji, tytuł, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, afiliację (nazwa uczelni/instytutu, miasto; oznaczona numerem w indeksie górnym przy nazwisku autora), adres e-mail autora korespondencyjnego, tekst streszczenia. Kompletne streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4 i nie przekraczać 300 słów
 • Czcionka: Times New Roman, wielkość: nr sesji i tytuł 12, pogrubiona, nazwiska autorów i pierwsze litery imion – 11, adres – 11 kursywa, tekst streszczenia – 12
 • Odstępy pomiędzy wierszami: pojedyncze
 • Proszę podkreślić nazwisko osoby prezentującej
 • Proszę nie zamieszczać tabel, zdjęć, figur i ilustracji
 • Wskazać preferowaną formę prezentacji: poster/wystąpienie ustne
 • Proszę podać numer sesji, w której streszczenie będzie prezentowane:

Sesja I
Praktyka – gospodarka leśna, łowiectwo, ochrona przyrody

Sesja II
Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

Sesja III
Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

Sesja IV
Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych

Ostateczną decyzję o akceptacji streszczenia i formie prezentacji podejmie Komitet Naukowy Sympozjum na podstawie nadesłanych streszczeń do dnia 20 października

Wzór streszczenia:

SESJA I

Tytuł

Kowalski A1., Kowalski B2., Kowalski C.

1 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Olsztyn
2 Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn

kowalski@wp.pl

Tekst streszczenia. Kompletne streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4 i nie przekraczać 300 słów.

Forma prezentacji: wpisać propozycje.
 

Czytaj więcej

Program sympozjum

1 dzień

Rejestracja 16:00 – 19:00

Kolacja: 19:00 – 21:00

2 dzień

Otwarcie konferencji: godz. 8:30 – 9:00

Wykład plenarny I: 9:00 – 9:35

Prof. dr hab. Z. Jaworski „Zasady prowadzenia hodowli rezerwatowej koników polskich w Popielnie”

Wykład plenarny II: 9:40 – 10:15

Prof. dr hab. P. Tryjanowski – „Antylopy i bąkojady, owce i wilki, bawoły i żaby – czyli jak przeżuwacze wpływają na zachowania, kondycję i wielkość populacji innych zwierząt”

Przerwa kawowa: 10:15 – 10:45

Sesja I: 10:45 – 13:15

Zarządzanie populacjami dzikich zwierząt – monitoring ich liczebności i jakości populacji

Przewodnictwo: Dariusz Zalewski, Krzysztof Wittbrodt

10:45 – 11:00
Mirosław RatkiewiczZagęszczenia łosi, saren i jeleni w dolinie Biebrzy określone metodą distance-sampling (15 min)

11:00 – 11:15
Dariusz ZalewskiInwentaryzacja zwierzyny drobnej metodą reflektorową oraz ocena wpływu opadów śniegu i niskich temperatur na jakość poroża kozłów sarny (15 min)

11:15 – 11:45
Aleksander SaveljevOchrona ssaków w Rosji – udane i nieudane przykłady z praktyki rosyjskiej (30 min)

11:45-12:00
Jakub MasiarzWażki Mazurskiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki inwentaryzacji i perspektywy monitoringu (15 min)

12:00 – 12:15
Wojciech SobocińskiPrzydatność metody badania frekwencji w monitoringu, planowaniu ochrony i zarządzaniu populacją dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos (15 min)

12:15 – 12:30
Judyta GenczaMonitoring gniazd bociana białego (Ciconia ciconia) na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (15 min)

12:30 – 12:45
Krzysztof WittbrodtMonitoring wybranych gatunków ptaków drapieżnych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w 2017 roku (15 min)

12:45 – 13:00
Agnieszka TylkowskaRola ośrodków rehabilitacji zwierząt w ochronie przyrody (15 min)

13:00-13:15
Grażyna PolakPerspektywy wykorzystania klaczy do produkcji mleka, jako forma ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni zimnokrwistych (15 min)

Obiad: 13:30 – 14:30

Sesja II: 15:00 – 17:30

Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

Przewodnictwo: Marta Siemieniuch

15:00 – 15:20
Marta SiemieniuchOrganizacja i struktura hodowli stajennej w Popielnie w latach 2000-2017 (20 min)

15:20 – 15:35
Jan SłomianyXXXV lat hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym (15 min)

15:35 – 15:50
Anna LiśkiewiczZałożenia i rozwój hodowli rezerwatowej koników polskich w Nadleśnictwie Kliniska 2009 – 2017 (15 min)

15:50 – 16:05
Agnieszka TylkowskaHodowla rezerwatowa koników polskich w Biebrzańskim Parku Narodowym (15 min)

16:05 – 16:20
Monika Bugno-PoniewierskaAnaliza kariotypu – pomocne narzędzie w ochronie bioróżnorodności konika polskiego (15 min)

16:20 – 16:35
Aleksandra Górecka-BruzdaCzy konie mogą być „od-domowione”? Wyniki badań zachowania koników polskich (15 min)

16:35 – 16:50
Tadeusz JezierskiAnaliza spokrewnienia ogierów stadnych z klaczami w stadninach koników polskich w Dobrzyniewie i Sierakowie w latach 1997-2017 (15 min)

16:50 – 17:05
Joanna JaworskaSukces rozrodczy oraz wskaźniki rozrodu dziko żyjących koników polskich (15 min)

17:05 – 17:20
Iwona Tomczyk-WronaZasady finansowania i rezultaty realizacji programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego (15 min)

Przerwa kawowa: 17:30 – 18:00

Sesja posterowa: 17:30 – 18:30

Krupa M, Hołdyński Cz, Ruszczyńska J , Święczkowska J. Ochrona bioróżnorodności w Rezerwacie Biosfery Jeziora Mazurskie

Kamiński S, Hering D, Jaworski Z, Zabolewicz T, Ruść A. Oszacowanie genomicznego inbredu koników polskich

Bieniek-Kobuszewska M, Panasiewicz G, Kowalewska K, Bigus D, Szafrańska B, Borkowski J. Struktura genetyczna populacji jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) w Polsce Północnej

Dziekońska A, Lecewicz M, Koziorowska-Gilun M, Kordan W. Ruchliwość i integralność błon plazmatycznych kriokonserwowanych najądrzowych plemników jelenia europejskiego (Cervus elaphus elaphus)

Orzołek A, Mietelska K, Płuciennik M, Wysocki P, Kordan W, Giżejewski Z. Białka wiążące heparynę (HBPs) i jony cynkowe (ZnBPs) izolowane z frakcji żółtej nasienia jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)

Tomza-Marciniak A, Pilarczyk B, Udała J, Drozd J. Ocena zależności między aktywnością GST a stężeniem wybranych pestycydów chloroorganicznych w wątrobie dzika

Kowalczyk A, Łukaszewicz E, Strzała T, Ławreszuk D, Rydzik M, Rzońca Z. Jakość nasienia głuszców (Tetrao urogallus) utrzymywanych w polskich hodowlach wolierowych

Aleksandra Balicka – RamiszŚrodowiskowe badania nad parazytofauną dzikich zwierząt kopytnych

Uroczysta kolacja: 19:00

3 dzień

Sesja III: 9:00 – 12:00

Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

Przewodnictwo: Krzysztof Schmidt, Anna Korzekwa

9:00 – 9:30
Krzysztof SchmidtStres w dzikich populacjach jeleniowatych: czy człowiek jest silniejszym czynnikiem stresogennym niż duże drapieżniki? (25 min + 5 min dyskusja)

9:30-10:00
Jan UdałaSelen w środowisku a przebieg wybranych procesów fizjologicznych u zwierząt wolno żyjących (25 min + 5 min dyskusja)

10:00 – 10:30
Grzegorz PanasiewiczRodzina glikoprotein ciążowych PAG (Pregnancy-Associated Glycoproteins) u różnych gatunków zwierząt dziko żyjących (25 min + 5 min dyskusja)

10:30 – 11:00
Maciej MatosiukDywergencja mitogenomów a krótka historia ewolucyjna łosia, Alces alces (25 min + 5 min dyskusja)

11:00 – 11:20
Anna KorzekwaBezinwazyjny monitoring steroidów u samic wolno żyjących przeżuwaczy (15 min + 5 min dyskusja)

11:20 – 11:40
Małgorzata TokarskaPodłoże genetyczne nieuleczalnej choroby żubrów – posthitis (15 min + 5 min dyskusja)

11:40 – 12:00
Zygmunt GiżejewskiBioróżnorodność genetyczna gatunków zagrożonych wyginięciem (15 min + 5 min dyskusja)

Przerwa kawowa: 12:00 – 12:30

Sesja IV: 12:30 – 15:00

Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych

Przewodnictwo: Mariola Słowińska, Marek Konarzewski

12:30 – 13:00
Dorota MertaRestytucja głuszca (Tetrao urogallus) na terenie Nadleśnictwa Ruszów, Bory Dolnośląskie (25 min + 5 min dyskusja)

13:00 – 13:30
Andrzej KrzywińskiDotychczasowe wykorzystanie metody „born to be free” do reintrodukcji kuraków leśnych oraz innych dzikich gatunków ptaków i ssaków (25 min + 5 min dyskusja)

13:30 – 14:00
Ewa ŁukaszewiczWspomagany rozród głuszców (Tetrao urogallus) (25 min + 5 min dyskusja)

14:00 – 14:30
Aneta KsiążekPomiar poziomu kortykosteronu jako metoda oceny stresu środowiskowego u głuszczów (25 min + 5 min dyskusja)

14:30 – 14:45
Robert RutkowskiPopulacja głuszca z Puszczy Augustowskiej w świetle badań genetycznych (10 min + 5 min dyskusja)

14:45 – 15:00
Dorota ŁawreszukWyniki wsiedleń głuszców (Tetrao urogallus) do Puszczy Augustowskiej w okresie 2013-2016 (10 min + 5 min dyskusja)

15:00 – 15:15
Joanna RosenbergerWpływ rodzaju plamkowania jaj głuszców (Tetrao urogallus) na grubość skorupy (10 min + 5 min dyskusja)

15:15 – 15:30
Rajmund SokółPasożyty kuraków leśnych z różnych hodowli wolierowych (10 min + 5 min dyskusja)

Podsumowanie Sympozjum: 15:00-15:15

Obiad: 15:15
 

Czytaj więcej

Patronat Honorowy

 • Polski Związek Łowiecki, Zarządy Okręgowe w Olsztynie, Suwałkach i Elblągu,
 • Polski Związek Hodowców Koni,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

 

Czytaj więcej

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
 • prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Dariusz Zalewski, prof. nadzw., Polski Związek Łowiecki Olsztyn, UW-M w Olsztynie,
 • Jan Goździewski, PZŁ Suwałki,
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, UW-M w Olsztynie,
 • dr hab. Mariola Słowińska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,
 • Krzysztof Wittbrodt, Mazurski Park Krajobrazowy,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN Olsztyn, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie
 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., IRZiBŻ PAN Olsztyn

 

Czytaj więcej

Komitet Organizacyjny i Programowy

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – Przewodniczący Komitetu,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Anna Perłowska –Kurian, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku,
 • dr Anna Zadroga, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Rafał Dubełek, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Agata Szczepańska, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Dorota Ławreszuk, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku.

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Krzysztof Schmidt, prof. nadzw. IBS PAN,
 • prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Dariusz Zalewski, prof. nadzw., Polski Związek Łowiecki Olsztyn, UW-M w Olsztynie,
 • Jan Goździewski, PZŁ Suwałki,
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, UW-M w Olsztynie,
 • dr hab. Mariola Słowińska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,
 • Krzysztof Wittbrodt, Mazurski Park Krajobrazowy,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN Olsztyn, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie
 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., IRZiBŻ PAN Olsztyn

 

Czytaj więcej