Termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do dnia 20.10.2017r. Streszczenia prosimy wysyłać na adres mailowy: streszczenia-bioroznorodnosc@pan.olsztyn.pl

Forma streszczenia

  • Format: dokument programu Microsoft Word
  • Język: język polski
  • Streszczenie powinno zawierać: nr sesji, tytuł, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, afiliację (nazwa uczelni/instytutu, miasto; oznaczona numerem w indeksie górnym przy nazwisku autora), adres e-mail autora korespondencyjnego, tekst streszczenia. Kompletne streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4 i nie przekraczać 300 słów
  • Czcionka: Times New Roman, wielkość: nr sesji i tytuł 12, pogrubiona, nazwiska autorów i pierwsze litery imion – 11, adres – 11 kursywa, tekst streszczenia – 12
  • Odstępy pomiędzy wierszami: pojedyncze
  • Proszę podkreślić nazwisko osoby prezentującej
  • Proszę nie zamieszczać tabel, zdjęć, figur i ilustracji
  • Wskazać preferowaną formę prezentacji: poster/wystąpienie ustne
  • Proszę podać numer sesji, w której streszczenie będzie prezentowane:

Sesja I
Praktyka – gospodarka leśna, łowiectwo, ochrona przyrody

Sesja II
Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

Sesja III
Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

Sesja IV
Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych

Ostateczną decyzję o akceptacji streszczenia i formie prezentacji podejmie Komitet Naukowy Sympozjum na podstawie nadesłanych streszczeń do dnia 20 października

Wzór streszczenia:

SESJA I

Tytuł

Kowalski A1., Kowalski B2., Kowalski C.

1 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Olsztyn
2 Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn

kowalski@wp.pl

Tekst streszczenia. Kompletne streszczenie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4 i nie przekraczać 300 słów.

Forma prezentacji: wpisać propozycje.
 

Data publikacji: 5.09.2017