Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – Przewodniczący Komitetu,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Anna Perłowska –Kurian, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku,
 • dr Anna Zadroga, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Rafał Dubełek, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Agata Szczepańska, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • Dorota Ławreszuk, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku.

Komitet Programowy

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Krzysztof Schmidt, prof. nadzw. IBS PAN,
 • prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, IRZiBŻ PAN Olsztyn,
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • dr hab. Dariusz Zalewski, prof. nadzw., Polski Związek Łowiecki Olsztyn, UW-M w Olsztynie,
 • Jan Goździewski, PZŁ Suwałki,
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, UW-M w Olsztynie,
 • dr hab. Mariola Słowińska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,
 • Krzysztof Wittbrodt, Mazurski Park Krajobrazowy,
 • dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN Olsztyn, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie
 • dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., IRZiBŻ PAN Olsztyn

 

Data publikacji: 21.08.2017