Komitet Naukowy

 1. dr hab. Krzysztof Schmidt, IBS PAN Białowieża
 2. prof. Roman Dziedzic, UP Lublin
 3. dr hab. Dariusz Zalewski, UW-M Olsztyn
 4. prof. dr hab. Jan R. E. Taylor, Instytut Biologii UwB
 5. dr hab. Jakub Borkowski, prof. UW-M Olsztyn

Komitet Organizacyjny

 1. dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw. IRZiBŻ Olsztyn
 2. prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński, IRZiBŻ Olsztyn
 3. dr Mamadou Bah, Stacja Badawcza IRZiBŻ Popielno
 4. dr Anna Zadroga , IRZiBŻ Olsztyn
 5. Aneta Plona, Stacja Badawcza IRZiBŻ Popielno
 6. Anna Perłowska-Kurian, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku
Data publikacji: 25.09.2016