28 listopada 2016 r.

11:00-12:30 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i Stacji Badawczej w Popielnie oraz prezentacja zaplecza edukacyjno-badawczego Stacji.

12:30-14:00 Obiad

14.00-18.00 Sesja I

Seminarium IRZiBŻ PAN w Olsztynie oraz IBS PAN w Białowieży – prezentacje osiągnieć naukowych młodych naukowców

Prowadzący sesję: dr hab. Rafał Kowalczyk, profesor dr hab. Dariusz J. Skarżyński

 1. Prezentacja działalności badawczej prowadzonej w Instytucie IBS PAN w Białowieży – wykład (30 min.), dr hab. Rafał Kowalczyk
 2. Prezentacja działalności badawczej prowadzonej w Instytucie IRZiBŻ PAN w Olsztynie – wykład (30 min.), profesor dr hab. Dariusz J. Skarżyński
 3. Prezentacja doniesień naukowych młodych naukowców IBS PAN i IRZBŻ PAN:
  • Wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego(Cervus elaphus) w środkowej i wschodniej Europie od końca plejstocenu do współczesności na podstawie analiz stabilnych izotopów węgla i azotu M. Sykut Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła na skalę naukową szansą na postęp hodowlany oraz ochronę bioróżnorodności zwierząt wolno żyjących I. Wocławek-Potocka, D. Boruszewska, I. Kowalczyk-Zięba, E. Sinderewicz, K. Grycmacher, J. Staszkiewicz,
  • Udział leptyny w patogenezie jajnika w stanie otyłości u myszy K. Wołodko, M. Adamowski, D. Skarżyński, A. Galvao,
  • Zachowania termoregulacyjne nocków rudych i mroczków posrebrzanych w Puszczy Białowieskiej Z. Hałat, E. Komar, M. Zegarek, D. Dechmann, I. Ruczyński,
  • Wpływ stężenia glukozy w rozrzedzalniku na efektywność kriokonserwacji nasienia sterleta (Acipenser ruthenus L.) S. Judycka, M. Szczepkowski, A. Ciereszko, G.J. Dietrich,
  • Czynniki kształtujące płodność samic jelenia w północno-wschodniej Polsce T. Borowik, P. Wawrzyniak, B. Jędrzejewska,
  • Synteza progesteronu u nieciężarnych i ciężarnych samic sarny europejskiej I. Górzyńska, Ż. Steiner-Bogdaszewska, A. Zadroga, P. Nadolski, M. Bogdaszewski, A. Korzekwa,
  • Gdy las staje się barierą – wpływ matrix na użytkowanie przestrzeni i strukturę genetyczną populacji kuny domowej Martes foina A. Wereszczuk, A. Zalewski,
  • Zastosowanie kiokonserwacji nasienia do zachowania bioróżnorodności cennych linii hodowlanych karpia M. A. Dietrich, I. Irnazarow, A. Ciereszko,
  • Udział reprezentantów linii żeńskich i męskich wśród koników polskich utrzymywanych w warunkach hodowli rezerwatowej i stajennej w Popielnie M. Siemieniuch, Z. Jaworski,
  • Rola inflammasomu w patogenezie dysfunkcji jajnika w stanie otyłości u myszy M. Adamowski, K. Wołodko, A. Galvao,
  • Skąd pochodzą polskie norniki, czyli o historii poglacjalnej słów kilka J. Stojak,
  • Wystąpienie dra A Krzywińskiego: Wstępne wyniki reintrodukcji głuszca do Puszczy Piskiej;
 4. Podsumowanie sesji i dyskusja

19:00 Kolacja

29 listopada 2016 r.

7:30-8:30 Śniadanie

8:30-10.30 Sesja II

Gospodarka rolnicza i leśna a bioróżnorodność – dyskusja panelowa

Moderatorzy: dr Mamadou Bah, dr hab. Jakub Borkowski,

 1. Prezentacja działalności Stacji Badawczej w Popielnie
 2. Dyskusja panelowa

Uczestnicy dyskusji:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów w Białymstoku
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Środowiska
 • Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”
 • Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Departament Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

10:15-10:30 Przerwa kawowa

10.30-15.00 Sesja III

Zmienność populacyjna i genetyczna zwierząt wolno żyjących

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Czesław Hołdyński, dr hab. Anna Korzekwa

Wykłady

 1. Praktyczne aspekty fermowej hodowli jeleniowatych a problemy ochrony bioróżnorodności Marek Bogdaszewski, Żaneta Steiner-Bogdaszewska (30 min.)
 2. Gospodarka w carskim ośrodku łowieckim w Spale prof. dr hab. Roman Dziedzic, dr Michał Słoniewski (30 min.)
 3. Bioróżnorodność zwierząt łownych na Warmii i Mazurach oraz możliwości jej oceny i monitoringu dr hab. Dariusz Zalewski (30 min.)
 4. Wpływ czynników środowiskowych na zmienność genetyczną rysia eurazjatyckiego dr hab. Krzysztof Schmidt, M. Ratkiewicz, M. Matosiuk, A. P. Saveljev, V. Sidorovich, J. Ozolins, P. Männil, L. Balciauskas, I. Kojola, H. Okarma, R. Kowalczyk (30 min.)
 5. Kriokonserwacja nasienia w ochronie bioróżnorodności kręgowców dr Joanna Nynca (30 min.).

Prezentacja doniesień naukowych

 1. Różnorodność biologiczna ichtiofauny Polski i perspektywy jej ochrony Alicja Boroń
 2. Dzik europejski (Sus scrofa) – wielkość populacji, szkody łowieckie, odszkodowania W. Kniżewska, J. Więcek
 3. Poszukiwanie markera biologicznego o funkcji potencjalnego wskaźnika statusu reprodukcyjnego u samicy sarny europejskiej A. Zadroga, M. Bogdaszewski, Ż. Steiner-Bogdaszewska, P. Nadolski, M. Bah, A. Korzekwa
 4. Struktura płci i ploidii karasia srebrzystego Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei, Cyprinidae) w Polsce A. Przybył, A. Boroń
 5. Proteomika w badaniach męskiego układu rozrodczego wybranych gatunków samców zwierząt wolno żyjących – charakterystyka systemów antyoksydacyjnych M. Koziorowska-Gilun, A.M. Majewska, P. Gilun, M. Koziorowski, M. Lecewicz, P. Wysocki, L. Fraser, S. Stefańczyk-Krzymowska, A. Dziekońska, Z. Giżejewski,,  W. Kordan
 6. Wypas owiec formą gospodarowania zgodną z zasadami rozwoju zrównoważonego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego E. Molik, K. Nahajło, K. Kordeczka, D. Zięba, M. Pęksa
 7. Molekularna organizacja 5S rDNA karasia srebrzystego Carassius gibelio (Teleostei, Cyprinidae) A. Szabelska, L. Kirtiklis, A. Boroń, A. Przybył
 8. Właściwości biologiczne najądrzowych plemników jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) przechowywanych w stanie płynnym – badania wstępne A. Dziekońska, E. Niedźwiecka, M. Miklewska, M. Koziorowska-Glilun, W. Kordan
 9. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi w badaniach tkanek i poroży jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) Z. Giżejewski, J. Szkoda, J. Żmudzki, A. Giżejewska

15:30 Obiad

16.30-18.00 Przerwa

18:00 Podsumowanie sympozjum i ognisko w Stacji Badawczej w Popielnie
 

Data publikacji: 25.09.2016