Skip to main content
Logo PKLogo PK

Aktualne projekty i granty badawcze ZMDH


  1. Wpływ sygnałów zarodkowych na metylom endometrium świni jako nowy mechanizm uczestniczący w ustaleniu i rozwoju ciąży” (grant NCN OPUS, 2023-2027, kierownik dr hab. Agnieszka Wacławik);
  2. Czy, jak i które EVs pochodzące z komórek pęcherzyka jajnikowego mogą oddziaływać na plemniki knura? (grant NCN PRELUDIM Bis, 2022-2026, kierownik: dr hab. Aneta Andronowska);
  3. Charakterystyka modelu 3D in vitro endometrium macicy świni z wykorzystaniem rusztowań do długoterminowych hodowli komórkowych (grant NCN MINIATURA, 2022-2023, kierownik: dr Ewelina Goryszewska-Szczurek);
  4. Znaczenie cząsteczek miRNA (miR-21, miR-34a, miR-132, miR-503) oraz wimentyny w procesach związanych syntezą progesteronu w komórkach ziarnistych pęcherzyka przedowulacyjnego świni (grant NCN PRELUDIUM, 2022-2025, kierownik: mgr Paweł Likszo);
  5. Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni (grant NCN OPUS, 2021-2025, kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Blitek);
  6. Czy sirtuiny regulują programowanie epigenetyczne i transkrypcję genów w błonie śluzowej macicy oraz wspierają implantację zarodków we wczesnej ciąży u świni? (grant NCN SONATA, 2021-2024, kierownik: dr Magdalena Szymańska);
  7. Rola sygnału zarodkowego w epigenetycznych regulacjach ekspresji genów zaangażowanych w funkcjonowanie ciałka żółtego podczas wczesnej ciąży u świni (grant NCN OPUS, 2021-2024, kierownik: dr Piotr Kaczyński);
  8. Znaczenie prokinetycyny 1 w procesach związanych z funkcją ciałka żółtego podczas wczesnej ciąży i cyklu rujowego u świni (grant NCN PRELUDIUM, 2020-2023, kierownik: mgr Monika Baryła);
  9. Droga mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń (grant NCN OPUS, 2019-2022, kierownik: prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek).