Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZPCM


  1. Poszukiwanie nowych mechanizmów łączących czynniki związane z wewnątrzkomórkowym przepływem wapnia z odpowiedzią wrażliwości na insulinę na regularny wysiłek fizyczny – grant Narodowego Centrum Nauki (NCN nr 2021/41/B/NZ7/03948).