Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZMDH


Metody badawcze

 1. Oznaczanie zawartości hormonów i prostaglandyn metodą RIA i EIA;
 2. Izolacja i hodowla:
  • komórek błony śluzowej macicy świni,
  • komórek błony mięśniowej macicy,
  • komórek śródbłonka naczyń,
  • komórek nabłonkowych jajowodu,
  • komórek lutealnych,
  • komórek granulozy,
  • komórek trofoblastu,
  • komórek przysadki,
 3. Pozyskiwanie, hodowla in vitro, kriokonserwacja oraz transfer niechirurgiczny zarodków świni;
 4. Barwienia i analiza histologiczna tkanek i narządów układu rozrodczego;
 5. Barwienia immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne;
 6. Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa;
 7. Analiza Western blot;
 8. Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych;
 9. Analiza jakościowa i ilościowa DNA i RNA;
 10. Badanie ekspresji genów metodą real-time PCR;
 11. Analiza Southern blot;
 12. Transfekcje komórek wektorami plazmidowymi.